Jakten på material och produkter med hög prestanda – och som inte har negativ påverkan på miljö och hälsa – pågår över hela världen. Egenskaper som slitstyrka, hållfasthet, låg vikt, förmåga att tåla höga temperaturer, kemisk stabilitet och värmeledningsförmåga är några exempel på eftertraktade egenskaper. Miljönyttan kan bestå av att materialet eller komponenten håller längre vilket ger längre livslängd åt produkten. Miljönytta kan också vara att ett högpresterande lager minskar friktionen mellan två rörliga delar i en utrustning, något som exempelvis kan resultera i lägre energiförbrukning, längre livslängd och lägre ljudnivå. Vattensmörjning av lager som används i marina tillämpningar är ett annat exempel på miljönytta.

”Vi är verksamma inom marknaden för avancerade material”, konstaterar Fredrik Svedberg, som är VD för Diamorph. ”Sådana material har utvecklats för extrema tillämpningsområden och återfinns i produkter med specialutformade strukturella och funktionella egenskaper. Våra kunder kräver hög kvalitet och produkterna är många gånger multifunktionella, vilket innebär att material med flera egenskaper har utvecklats och tillförts”, fortsätter Fredrik.

    Diamorphs produktbas omfattar bland mycket annat bussningar till rymdraketer, effektiva brandskydd, lager- och slitkomponenter med lång livslängd och kritiska klaffar till vakuumpumpar.

    Diamorphs produktbas omfattar bland mycket annat bussningar till rymdraketer, effektiva brandskydd, lager- och slitkomponenter med lång livslängd och kritiska klaffar till vakuumpumpar.

”Kunderna efterfrågar helhetslösningar där vi som leverantör måste både ha teknologisk bredd och djup för att kunna lösa kundproblemen. Dessa lösningar fokuserar ofta på minskad total livscykelkostnad och/eller höjd prestanda. Rent konkret talar vi om en produktbas hos Diamorph på över 100 produkter som omfattar exempelvis bussningar till rymdraketer, effektiva brandskydd, lager- och slitkomponenter med lång livslängd, keramiska högtemperaturmaterial, samt kritiska klaffar till vakuumpumpar”, berättar Fredrik Svedberg.

Minskad friktion och slitage

Lager används i alla rörliga applikationer för att reducera friktion och slitage samt för att öka verkningsgraden. Konventionella glid- och kullager är oftast tillverkade i brons respektive stål. Lager som består av kompositmaterial eller keramiska material är lättare, har längre livslängd, samt kräver mindre eller ingen smörjning. Ett sådant lager fungerar dessutom som en elektrisk isolator, vilket är viktigt i framförallt energitillämpningar och elmotorer. Vidare väger kompositmaterialen och keramerna mindre än stål- och brons, vilket möjliggör snabbare rotationshastighet för lagret som en följd av att centrifugalkrafterna minskar.

”Genom att byta konventionella smorda bronsglidlager till kompositlager i industriella tillämpningar kan man spara vikt och minska behovet av smörjning. Detta gör det möjligt att använda enklare och billigare konstruktioner av lager till maskiner och andra utrustningar. För en serie av våra vattensmorda lager, som är avsedda för propelleraxlar i fartyg, ersätts smörjningen med fett med smörjning med havsvatten, något somt eliminerar utsläppen av smörjmedel till havet. Samtidigt får man väldigt låg friktion då propelleraxeln glider ovanpå en film av vatten i lagret”, avslutar Fredrik Svedberg.

Glastillverkning och luftrening

Floatglasmetoden är en härdningsprocess som används vid tillverkning av glas. Processen innebär att glaset kyls ned från 800 °C till 200 °C i en kylugn. I ugnen transporteras glaset på täckta rullar som har en jämn yta för
att inte skada glaset samtidigt som de klarar arbetstemperaturer upp mot 1000 °C. Diamorph levererar täckta rullar med en livslängd som överstiger tio år. Keramiska transportrullar som används vid tillverkning av kakelplattor är ett annat exempel på en tillämpning där rullarna måste tåla höga temperaturer. Diamorph producerar världens längsta transportrullar, upp till sex meter långa, som ökar brännugnarnas kapacitet och minskar energiåtgången per kakelplatta.

Striktare lagstiftning kring utsläpp av föroreningar till atmosfären från industrin ställer allt högre krav på filtrering av het gas. Sådan filtrering kräver material som tål mycket höga temperaturer och man måste därför använda sig av avancerade material som kan ersätta asbest. Här är det keramiska material som klarar den höga temperaturen och Diamorph tillverkar hetgasfilter som är anpassade för olika typer av reningsprocesser.

Artikeln publicerades i oktober 2013