”Det är vikten på glasen som sätter begränsningen i kombination med vilken typ av beslag man använder i fönstret”, konstaterar Magnus Fransson, som är VD för Kronfönster AB i Växjö. ”Vi tänjer nu på gränserna och introducerar ett fönster med fyra glas som är avsett att användas i passivhus”, fortsätter Magnus.

”Ett öppningsbart fyrglasfönster kan vi tillverka i en storlek som högst uppgår till 110×140 cm men är det en fast konstruktion kan den göras större. Fördelarna med ett fyrglasfönster är att kostnaden för uppvärmning av fastigheten minskar. Detta är av stort intresse för passivhus men fönstret kan också användas i miljöer där man behöver extra ljudisolering”, berättar Magnus Fransson.

Allt lägre värmeförluster genom fönstren

Många äldre hus har tvåglasfönster. Sådana fönster ger upphov till kallras då den inre rutans låga temperatur ger en känsla av drag från fönstret. Orsaken är värmeavgången från människokroppen mot den svalare glasrutan. Med fönster som isolerar bättre blir temperaturen på glasytan högre och man får bättre komfort. Ett första steg mot mer energieffektiva fönster och bättre komfort är att addera ett extra glas. Med ambitionen att minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet blev det under 1980-talet ett genombrott i Sverige för fönster med tre glas.

Energieffektiviteten och komforten ökade i nästa utvecklingssteg då fönster med luftspalter som innehåller en ädelgas (argon) introducerades. Nu är vi framme på 1990-talet. Sedan dess har byggnadstekniken utvecklats vidare och i passivhus är det särskilt höga krav på att minimera energiförlusterna. Under 2009 lanserade Kronfönster sitt ”Passivhus” fönster, alltså ett fönster som är specialanpassat för den hustypen. Genom det nya fyrglasfönstret, som kallas Passivhus Ultimat och som introduceras under 2012, ökar energieffektiviteten ytterligare.

Fönsterkarm och båge i Passivhus Ultimat är tillverkade i kompositmaterial, PVC och stål och fönstret har tre tätningslister är standard. Det är underhållsfritt och behöver inte målas. Med fyra glas som standard och tre tätningslister ger fönstren mycket låga värmeförluster och isolerar mot yttre bullerstörningar.

Nästa utvecklingssteg

Är ett fönster med fem glas nästa steg i utvecklingen mot ännu energieffektivare fönster, eller är det glasmaterialet som kommer att förändras?

”Fem glas är tekniskt möjligt men problemet är att det gäller att behålla fönsterkarmens djup på 90 millimeter enligt den nuvarande standarden. Om man ska få plats med fem glas måste konstruktören ta hänsyn till glaskassettens utformning och skapa tillräcklig luftspalt mellan glasen. Den optimala luftspalten är för närvarande 16-18 millimeter. En intressant teknisk utmaning att ta sig an”, konstaterar Magnus Fransson.

”Vad det gäller glaset använder vi oss av den nya generationens glas av lågemmissionstyp. Detta innebär att det finns en tunn metallyta som ligger på ytterglaset och som fungerar som ett filter. Kortvågig strålning (ljus) från solen släpps in men långvågig strålning (rumsvärmen) hindras från att tränga ut. Mellan glasen i fyrglasfönstret finns kryptongas som ökar isolerings-förmågan. Glasets U-värde är 0,3 och för hela fyrglasfönstret är U-värdet 0,6. Vi ser detta som nytt svenskt rekord i värmeisolering, säger Magnus.

”Materialutvecklingen går emellertid snabbt framåt och vem vet vilka egenskaper framtidens fönsterglas kommer att ha”, avslutar han.

Artikeln publicerad i mars 2012