Trots att en vanlig dusch brukar tar 5 minuter, om man inte har tonåringar i huset, kan vattenförbrukningen bli så hög som upp till 70 liter. I Europa är förbrukningen för personlig hygien oerhört hög. I genomsnitt förbrukar vi ca160 liter per person och dag. Med ökande välstånd och urbanisering förefaller både tvättritualerna och vattenförbrukningen att bli alltmer omfattade, något som skapar betydande utmaningar vad det gäller en hållbar utveckling.

Orbital1Mehrdad Mahdjoubi är en ung entreprenör som tog sig an utmaningen att skapa ”framtidens dusch” och allt startade redan på Lunds Universitet för några år sedan. Där studerade han Industri Design. Idag är han VD för företaget Orbital Systems och utmärkelserna haglar över honom.

I motiveringen till Årets Tekniker 2014 fastslår juryn att: ”Mehrdad Mahdjoubi har utifrån sitt tekniska kunnande utvecklat en innovativ affärsidé som värnar om både miljö, klimat och ekonomi. Produkten syftar till att skapa ett effektivt men hållbart samhälle och kommer att göra skillnad för människor långt in i framtiden. På vägen har redan flera arbetstillfällen skapats. Den tekniska uppfinningen har dessutom potential som sträcker sig utanför Sveriges gränser, vilket bidrar till att stärka bilden av Sverige som ett innovativt land”.

Rymdresor gav inspiration

orbital2”Namnet Orbital Systems antyder att vi sysslar med rymdteknik och detta var faktiskt avsikten från början. Allt började när jag fick vara med på ett samarbetsprojekt med det amerikanska rymdorganet Nasa i Houston. Duscharna är konstruerade efter en patenterad vattenåtervinningsteknik.”, berättar Mehrdad. Vatten är som bekant en bristvara i rymden och det är en lång resa att åka till planeten Mars. Så för astronauterna gäller det att återanvända så mycket som möjligt. Man kan säga att vi på Orbital tog med oss tekniken från rymden tillbaka till jorden.

”Vår patentskyddade teknik återvinner vatten för användning i hushållsapplikationer. För en tio minuter lång dusch går det åt ungefär fem liter vatten vilket är cirka 90 procent mindre än i en vanlig dusch. Vattnet som rinner ut i golvbrunnen samlas upp, renas och pumpas tillbaka till duschmunstycket. Eftersom vattnet redan är uppvärmt kan energibesparingen uppgå till 80 procent”, fortsätter Mehrdad.

Bakom ”framtidens dusch” ligger bland annat följande teknik:
• Små mängder vatten fördelas via ett stort munstycke och vattnet samlas snabbt upp och renas.
• Reningsprocessen är momentan och för den som duschar uppfattas det som ett kontinuerligt flöde av nytt vatten.
• I den interna reningsanläggningen finns ett filter med fibrer i nanostorlek som avskiljer partiklar, bakterier och virus. Reningen är så effektiv att duschen går att använda på platser med mycket höga hygienkrav, exempelvis vårdinrättningar.
• Sensorer mäter vattenkvaliteten, det vattnet som är för smutsigt åker ut i avloppen istället för återföras till duschens kretslopp.

Försvarsmakten testar duscharna

”Huvudfokus ligger på verksamheter med hög vattenförbrukning. Det kan röra sig om hotell, spa eller gym. En annan intressant tillämpning finns hos det svenska försvaret. Det har köpt in några duschar som det ska använda i ett pilotprojekt. Testerna omfattar både fasta installationer på kaserner och enheter som kan tas med på övningar och på uppdrag ute i fält” berättar Mehrdad.

Vatten är en bristvara på många platser i världen och genom en minskad vattenförbrukning kan försvarsmakten minska de logiska problemen kring energiförbrukning av vatten. Det ekologiska fotavtrycket och säkerhetsaspekterna minskar samt att förtroendet hos lokalbefolkningen bedöms öka.

Miljödusch även i hemmet

”Vi ser stora möjligheter för villaägare och andra privatpersoner att i framtiden kunna använda sig ut av den senaste versionen av vår dusch. Prisbilden är att återbetalningstiden för en investering i ”framtidens dusch” är kortare än för andra energibesparande installationer så som bergvärme och solpaneler. Den nya produkten är helt designad av oss och de första leveranserna kommer att ske under våren 2015. Räknar man på de duschar som redan är installerade och används så har vi sparat drygt 700 000 liter vatten, något som visar systemets möjligheter. I ett globalt perspektiv är potentialen för vatten- och energibesparingar mycket stor”, avslutar Mehrdad Mahdjoubi.

Artikeln publicerad i januari 2015