På Miljönytta hittar du många artiklar om hur byggbranschen tagit till sig begreppet hållbar utveckling och utvecklar byggnader, komponenter och hela byggsystem med lägre miljöpåverkan. ”Vi har arbetat med byggmaterial i 30 år och för oss har miljöfrågorna funnits med hela tiden”, säger Daniel Radomski, som är VD för Buildsmart Group.

Kork tillverkas av bark från korkeken som avverkas manuellt.

Kork tillverkas av bark från korkeken som avverkas manuellt.

”I stort sett hela vårt sortiment finns produkter och lösningar som kan förknippas med hållbart byggande. Sedan många år samarbetar vi exempelvis med taktillverkaren Derbigum, som har tagit fram många intressanta material och koncept. Exempelvis tak som fångar upp atmosfärens koldioxid och tätskikt som består av vegetabiliska oljor och hartser”, konstaterar Daniel.

Han fortsätter: ”När man bygger miljöanpassat ligger tyngdpunkten ofta på att isolera så mycket som möjligt. Tyvärr saknas ofta samma fokus när det gäller att ta reda på hur mycket energi som krävs för att framställa isoleringsmaterialet. Att bryta ner sten eller mineral till ull tar naturligtvis stora energiresurser i anspråk. Nu lanserar vi i Sverige materialet kork som isolering av tak och väggar och vi kallar produkten Smart Insulation”.

Mest luft

Kork är ett isoleringsmaterial som sedan många år är väletablerat i stora delar av Europa, men som ännu inte hittat till Sverige i någon större omfattning. Här har man framförallt använt sig av mineralull eller cellplast. De miljöanpassade alternativen har funnits tillgängliga men haft svårt att slå igenom. ”Det som slutligen övertygade oss om att vi måste satsa på kork var när vi själva såg exempel på isolering som har suttit i ett hus i Portugal sedan 1960-talet och som fortfarande har samma egenskaper och densitet som när den installerades. Det är inte många material som har den uthålligheten”, säger Daniel Radomski.

Smart Insulation består av cirka 7 procent kork och resten är luft. Korkekens bark (läs mer om korkek i artikeln ”Termoplastiska elastomerer – flexibla och återvinningsbara”) avverkas manuellt och får torka utomhus i cirka ett havt år. Efter torkningen kokas barken i 75 minuter och därefter torkas materialet ytterligare i tre månader. I nästa steg mals korken till små korn (granuler) som behandlas i en autoklav. I autoklaven kommer kombinationen av vattenånga och värme göra att granulerna sintras samman och binds med korkens egen harts.

Korkplattorna kan formsågas till önskad storlek.

Korkplattorna kan formsågas till önskad storlek.

Resultatet blir plattor av expanderad kork som kan formsågas i lämpliga dimensioner. De enskilda korkgranulerna har små slutna porer som inte tar upp vatten, men hålrummen mellan dem i den färdiga korkplattan måste skyddas mot vatten genom ett ångskikt.

”Den kork som används för tillverkning av isoleringsmaterial består av spill från tillverkningen av vinkorkar och andra korkprodukter i Portugal. Dessutom kommer all energi som används när korkplattorna produceras från förbränning av kork, vilket gör att alla led är miljöanpassade. Om man börjar med de positiva miljöeffekter som korkträdodlingarna skapar och sedan ser över hela livscykeln för materialet, är kork oslagbart som isoleringsmaterial för grönt byggande. Vi samarbetar med det portugisiska företaget Amorin som framställer isoleringsmaterialet åt oss och som har hög ambitionsnivå vad det gäller hållbar utveckling”, avslutar Daniel Radomski.

Nytt tak på barnvagnsfabriken

Isolering med kork håller både torrt och är bullerdämpande.

Isolering med kork håller både torrt och är bullerdämpande.

För några år sedan var taket på Brios barnvagnfabrik i Osby dåligt isolerat och i stort behov av att läggas om. Här användes korkskivor på en yta av cirka 4 500 m2 och skivorna fästs mekanisk i det underliggande platta taket. Ovanpå korken klistrades sedan ett tätskikt av Derbigum (polymermodifierad bitumenmatta) och resultatet blev tätt, isolerat och bullerdämpande tak. En annan fördel är att korken bidrar till god mekanisk hållfasthet och risken för att man trampar igenom taket eller orsakar brott är liten.

Artikeln publicerades i september 2013