ahlens2

”Hållbarhet är en viktig del av Åhléns. Vi vill bidra till ett bättre samhälle där vår påverkan på människor, djur och natur är så liten som möjligt”, konstaterar Anita Falkenek, som är hållbarhetschef på Åhléns.

”Med utgångspunkt i vår nya strategi Åhléns På väg – där hållbarhet är en av fem huvudstrategier – har vi skapat en ny verksamhetsmodell med uppdaterade och nya processer, beslutsvägar, nyckeltal samt ansvarsbeskrivningar”.

Hållbarhetsstrategi

”Hållbarhetsstrategin, omfattar fyra komponenter: Hållbart erbjudande, Hållbar produktion, Hållbar drift och Samhällsengagemang. Genom den nya strategin har produktkvalitet och hållbarhet fått en ny plattform, vilket gör att vi kan arbeta med dessa frågor på ett mer systematiskt och integrerat sätt. Det är många utmaningar på vägen, men vi har en tydlig strategi och ett mycket aktivt arbete för att steg för steg bli bättre”, fortsätter Anita.

”Grundtanken är att våra produkter ska hålla länge, för om de går sönder i förtid har de producerats helt i onödan. Vi har därför olika verktyg och metoder för att systematiskt jobba med produktkvalitet. Vi har dessutom satt tydliga inköpskrav, gemensamma processer och uppföljning för att hela tiden kunna förbättra våra produkter”.

Bra val

ahlens”En viktig del i hållbarhetsstrategin är att vi vill underlätta för konsumenten att välja hållbara produkter och delar av vårt sortiment är därför märkt med den gröna etiketten Bra val. Andelen av varor som får bära den gröna etiketten ökar hela tiden och våra inköpare letar kontinuerligt efter nya material och produktionsmetoder med mindre påverkan på människor och miljö”, berättar Anita Falkenek. ”Vi har delat in Bra val i sex olika kategorier”:

Återvunnet
Produkter som helt eller till största delen är tillverkade av återvunnet material. Råvarorna kommer från rester från produktionsprocesserna eller från avfall. Genom att använda återvunna material sparas inte bara jordens resurser, det bidrar dessutom till en mer cirkulär och hållbar ekonomi. Åhléns vill att dessa varor ska vara certifierade enligt Global Recycled Standard eller Recycled Content Standard.

Socialt ansvar
Produkter som är framtagna med stor hänsyn till de som arbetar på odlingarna och fabrikerna. Alla anställda ska bland annat ha skäligt betalt och en rimlig arbetsmiljö. Hos Åhléns är de här varorna certifierade av oberoende organisationer, exempelvis Fair Trade.

Ekologiskt
Ekologiskt innebär att råvaror eller ingredienser har odlats utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det här bidrar till en bättre miljö och många gånger är det även positivt för hälsan hos de människor som arbetar och bor i närheten. Åhléns godkänner bara produkter som är certifierade av etablerade ekologiska certifieringsorganisationer.

Tencel
Textilprodukter som består av minst 50 procent Tencel® (lyocell). Tencel är en textilfiber som tillverkas av cellulosafibrer från trä – alltså en förnybar råvara – och där produktionsmetoderna har begränsad miljöpåverkan. Cellulosan i Tencel kommer från snabbväxande trädslag.

Miljömärkt
Åhléns godkänner produkter som är granskade och godkända av Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman. Vidare är trä- och pappersprodukter som är certifierade enligt FSC (Forestry Stewardship Council) godkända.

Astma & Allergiförbundets Svalan
För att hjälpa konsumenterna att undvika produkter, som innehåller parfymer eller irriterande ämnen, är produkter som är godkända enligt kriterierna i Astma & Allergiförbundets märkning Svalan också flaggade som Bra val på Åhléns.

I oktober 2014 stod Åhléns egna Bra val produkter för drygt 6 procent av försäljningen, jämfört med 4,4 procent under 2012. Målet är att nå 10 procent under 2015.

Hela hemmet hållbart

”Du kan göra många fler hållbara val än du tror. Vårt Bra val sortiment har nu vuxit sig så brett att du kan välja hållbart till alla rum. Vi har inrett en sekelskifteslägenhet på 42 m2 i Stockholm med många varor som ingår i Bra val och via Åhléns hemsida kan du besöka lägenheten”.

”Vi hade också ett erbjudande att prova på att bo i lägenheten. Det var så många som ville göra det att alla nätter snabbt blev fullbokade. Intresset för Bra val och en mer hållbar livsstil är uppenbarligen stort”, berättar Anita Falkenek.

Fokus på produktion och drift

”I vår hållbarhetsstrategi är naturligtvis frågor som rör produktion och drift viktiga och här följer några exempel på åtgärder”, avslutar Anita.

Sedan flera år tillbaka medverkar Åhléns i BSCI (Business Social Compliance Initiative), som handlar om att säkerställa goda arbetsvillkor i de fabriker där Åhléns har produktion av egna märkesvaror. Åhléns bidrar även till säkrare fabriksbyggnader genom medverkan i Accord för Bangladesh. Ett arbete har även påbörjats med att bidra till minskad miljöbelastning i leverantörskedjan, här kommer Åhléns att bland annat medverka i BEPI (Business Environmental Performance Initiative).

Åhléns är sedan januari 2013 medlem i Better Cotton Initiative (BCI), en global organisation som syftar till att minska miljöpåverkan samt förbättra arbetsförhållanden och livssituationen för bomullsodlare och deras familjer. Genom medlemskapet i BCI kommer Åhléns att medverka till ökade volymer av hållbar bomull på världsmarknaden motsvarande bolagets försäljning av bomull.

I samband med ombyggnationer i varuhusen har ett nytt uppföljningssystem för energi samt LED-belysning installerats, vilket bidrar till minskad elförbrukning. Miljö, ekonomi och uppföljning förväntas även förbättras genom en central upphandling av avfallstjänster i drygt 30 varuhus. På 77 varuhus finns en utbildad hållbarhetsambassadör som lokalt driver hållbarhetsarbetet och svarar på frågor från kunderna.

Artikeln publicerad i november 2014