”Ett av Separetts största produktområden är urinseparerande torrtoaletter. I Sverige säljs de framförallt till sommarstugeägare som av olika anledningar inte har möjlighet att dra in vatten och avlopp i sin fastighet. I länder som Peru och Alaska bidrar våra toaletter till förbättrade sanitära förhållanden för människor som bor i områden med vattenbrist och avsaknad av avloppssystem”, berättar Mikael Billsund, som är VD för Separett AB. ”Idag lever 2,5 miljarder människor i världen med bara ett hål i marken eller en spann i garderoben som toalett. Det är ett stort problem både för miljön och hälsan”.

Avföring och urin separeras

”Vi har lagt ner stor omsorg på att hygien, design och miljöanpassning ska samspela. Alla delarna i toaletten är miljömärkta och stolen är lätt att tömma och rengöra.”

”En människa producerar mellan 75 – 250 ml avföring och 1 – 2 liter urin per dygn. Avfallsprodukterna innehåller näringsämnena fosfor och kväve och det är framförallt urinen som är rik på kväve. Namnet Separett kommer från vår teknik att separera avföring och urin – vi kan alltså styra så att torrt och vått hamnar var för sig i toalettstolen”, fortsätter Mikael.

”Urinen transporteras i ett separat rörsystem och samlas upp. Tack vare separationen är det säkert och enkelt att
hantera den. Beroende på dina önskemål och valmöjligheter kan du välja mellan att leda ut urinen
till BDT-avlopp (Bad-Disk-Tvätt) eller till infiltration i marken. Vill du använda växtnäringen i trädgården går det utmärkt att leda urinen till en Separett Ejektortank. Fekalier och papper samlas upp i en separat behållare och avfallet kan komposteras och användas som jordförbättringsmedel. Behållaren är utbytbar och en familj på fyra personer behöver byta behållare med 3 – 6 veckors mellanrum”.

”En toalett ska vara bekväm att sitta på och vara hygienisk. Att den ska vara luktfri är dock ingen självklarhet, särskilt inte om det handlar om en toalett utan vatten. Om man inte separerar urin och avföring startar jäsningsprocesserna och det uppstår en obehaglig lukt av ammoniak och svavelväte. Använder man vår miljötoalett sker ingen sådan nedbrytning. Toaletten ventileras genom husets vägg och den inbyggda och strömsnåla fläkten håller toalettutrymmet fritt från lukt och fukt – fläkten kan faktiskt drivas av solceller. När behållaren med det fasta avfallet ska bytas lyfts den enkelt ut i trädgården. Där står den i minst sex månader för att eventuellt sjukdomsframkallande organismer ska inaktiveras. Materialet kan därefter säkert komposteras eller grävas ned”, konstaterar Mikael.

”Vi har lagt ner stor omsorg på att hygien, design och miljöanpassning ska samspela. Alla delarna i toaletten är miljömärkta och stolen är lätt att tömma och rengöra. Vissa delar som behöver extra rengöring är tydligt gula och reglagen är blå. Formen liknar en båt och detta är ett resultat av ambitionen att åstadkomma en stark plastkonstruktion med dubbla väggar”.

Toaletten bidrar till bättre hälsa i Alaska och Peru

Byn Kivalina ligger i den arktiska delen av Alaska på en plats där det varken finns tillgång till rinnande vatten eller avloppssystem. Byborna får bära dit vatten och en toalett kan bestå av en toalettsits ovanpå en vanlig plastspann. Inuti spannen placeras en plastpåse som kastas när den är full. Under vintern begravs många av påsarna under snö och is men när det blir vår kommer djur för att äta av innehållet och påsarna tuggas sönder.

Oftast placeras ”toaletten” i en oventilerad garderob och i Kivalina finns det oftast inte fönster i sådana utrymmen. Lukten kan bli mycket besvärande och eftersom det är mycket ont om vatten används tvättvattnet för att skölja händerna många gånger av familjemedlemmarna. De sanitära problemen och hälsoriskerna är uppenbara och Kivalina deltar därför sedan 2010 i ett projekt för att förbättra bybornas hälsa. Projektet har fokus på att erbjuda rent vatten, införa hygieniska metoder för handtvätt, samt att avföring och urin tas om hand på ett korrekt sätt.image2

Som en del i projektet har Separetts miljötoalett installerats i tio hushåll i Kivalina. De urinseparerande toaletterna förses med en stor behållare under huset och en bädd under jord dit urinen förs för naturlig rening. Behållaren har en fläkt som torkar avfallet och drar ut lukten. När den är full är det mesta avfallet torkat och kan antingen användas för gödsling eller brännas.

”I Lima i Peru är det extremt torrt och därför omöjligt att installera vattentoaletter. Det kan finnas upp till en och en halv miljoner människor som har en toalett som är ett hål i marken. Ett problem är att det krävs stort utrymme för att ta hand om avfallet från alla dessa ”toaletter”. Sedan något år deltar Separett i ett projekt där 650 familjer fått urinseparerande toaletter. Behållaren hämtas av en organisation en gång i veckan. Avfallet komposteras och säljs för att användas som gödsel i parker och odlingar. Risken att drabbas av magsjukdomar minskar, det har blivit färre flugor och insekter och störningarna av dålig lukt har minskat”, berättar Mikael.

”Vi ser ett ökande intresse för urinseparerande toaletter i många länder och det känns bra att kunna bidra med teknik som gör livet lättare för många människor. I Norden ökar intresset för våra förbränningstoaletter – ett system där avfallshanteringen är mycket enkel och resultatet av förbränningsprocessen bara blir lite aska”, avslutar Mikael Billsund.

Artikeln publicerad i december 2015