”Med hjälp av vår patenterade byggteknik går det att bygga isolerande och bärande väggar där huvudkomponenterna består av trä och luft. Det behövs ingen mineralullsisolering och plast som fuktspärr”, konstaterar Mikael Östling, som är VD för IsoTimber.

”Systemet är lätt och tätt och isoleringsförmågan kommer från luften som är instängd i väggen. Eftersom trä har egenskapen att transportera fukt behövs ingen plastfolie som fuktspärr. Hela väggen är diffusionsöppen och anpassar sig efter luftfuktigheten i omgivningen. Systemet kan exempelvis användas i väggkonstruktioner för bodar, garage, enfamiljshus och flerfamiljshus”.

Byggklossar med massor av luft

Möbelsnickaren Mikael Östling vill revolutionera byggbranschen med en patenterad sandwichkonstruktion (Foto Magasin Torstas).

”Produkten IsoTimber utgörs av ett system av byggklossar. Varje kloss består av flera limmade 45×95 mm plankor med utsågade spår. Det blir massor med utrymme för luft vilket ger goda isolerande egenskaper. Samtidigt minskar vikten och materialet blir lättare att hantera”, berättar Mikael.

”Byggblocken läggs på varandra – varv
efter varv – vilket ger ett enkelt förfarande och ganska kort byggtid. Eftersom stommen blir bärande är det möjligt att placera fönster och dörrar utan att behöva ta hänsyn till reglar med bestämda avstånd. Blocken fixeras både på insidan och utsidan med skivor plywood och utsidan täcks med någon lämplig ytterpanel. Väggen blir stark och isolerande och det är kombinationen av trä och luft som är vår bärande idé”.

God klimatprestanda

Med avseende på hållbar utveckling har IsoTimbers byggprodukter och byggteknik utvärderats av det oberoende Jegreliusinstitutet (Tomas Östberg, 2012). Utvärderingen tog fasta på klimatpåverkan under produkternas livscykel, ett generellt hållbarhetsperspektiv, samt ingående kemikalier. Den samlade bedömningen var att väggkonstruktioner av IsoTimber gav hög miljöprestanda, framförallt vad det gäller klimatpåverkan. En viktig faktor var väggkonstruktionens stora innehåll av förnybart trämaterial, samt att sågspånet som uppkommer vid produktionsprocessen återanvänds som energipellets.

”En intressant omständighet är att vi kan använda ett ganska mjukt och billigt virke (klass 6 eller klass 7). I praktiken rör det sig om en snabbväxande och porös råvara där just dessa egenskaper bidrar till byggsystemets goda isoleringsförmåga och de minskade värmeförlusterna. Vi eftersträvar ju en värmetrög byggnad för att ge låga uppvärmningskostnader under vintern och behagligt inomhusklimat under varma sommardagar.

Miljönytta ger affärsnytta

”Intresset för klimat- och miljöfrågor ger oss affärsmässiga möjligheter. Vidare vill alltfler människor bo i ett sunt hus med bra inomhusklimat. För närvarande är det därför många personer och företag som visar intresse för våra produkter, men vi inser att byggbranschen knappast byter teknik över en natt. Vi är klart optimistiska och IsoTimber planerar för investeringar i nya produktionslokaler och maskiner som automatiserar byggandet”, avslutar Mikael Östling.attefallshus_1_ross-940x400

Under hösten 2014 satsade IsoTimber på att att få visa byggsystemet i programmet Äntligen Hemma på TV4. Programledaren och snickaren Martin Timell gav systemet högt betyg och i programmet byggde han det bygglovsbefriade Attefallhuset Magnolia (se bilden). Huset är avsett som en extrabostad och har en boyta på 25 kvadratmeter. Det är ritat av arkitekten Pål Ross och grundtanken är att huset ska vara hälsosamt, hållbart och energieffektivt. Den mängd sågspån som frästs ur byggklossarna från IsoTimber skulle faktiskt räcka för att värma huset under decennier.

Artikeln publicerad i juni 2015