”Mätmetoderna har utvecklats vidare och Ecoguards tjänster är numera molnbaserade. Detta gör att kunderna snabbt kan hitta information om el-, energi- och varmvattenförbrukning via webben, surfplattan eller mobilen.”

”När vi grundade företaget för tio år sedan låg fokus på att ha koll på läckande toaletter i fastigheter – något som vi gjorde med hjälp av ett trådlöst mätsystem. Det visade sig snart att det fanns flera andra parametrar i en byggnad som kan vara intressanta att följa upp på ett detaljerat sätt”, berättar Per Ernedal, som är VD på Ecoguard. ”I samarbete med några fastighetsägare utvecklade vi därför mätare för att få bättre koll på inomhustemperaturen och genom detta skapa förutsättningar för energibesparingar”.

Mätmetoderna har utvecklats vidare och Ecoguards tjänster är numera molnbaserade. Detta gör att kunderna snabbt kan hitta information om el-, energi- och varmvattenförbrukning via webben, surfplattan eller mobilen. ”Vår affärsmodell går ut på att minska kundens värme-, el- och vattenanvändning på ett enkelt och tillgängligt sätt, exempelvis genom avläsning direkt i mobilen. Detta gäller både privata och kommunala fastighetsbolag och vi är nu störst i Sverige inom individuell mätning i lägenheter i flerfamiljshus”, konstaterar Per.

Användningen blir tydlig

EcoGuard gör det möjligt för fastighetsägare och boende att övervaka hur mycket värme och, vatten och el som används. Detta görs med bolagets trådlösa eller trådbaserade system för mätning av temperatur och förbrukning och för närvarande har bolaget ungefär 250 000 mätpunkter i Sveriges fastighetsbestånd. Mätare och givare monteras på strategiska ställen i fastighetens lägenheter. De ansluts trådlöst till en centralenhet som monteras på lämpligt ställe i huset och enheten överför data till en server som är placerad hos EcoGuard.

”Kärnan i vårt mätsystem är mjukvaran CURVES. Genom den visualiseras användningen ner på individuell nivå och den som äger och förvaltar en fastighet kan enkelt samla in data, göra analyser och ta fram rapporter. Du kan välja mellan olika vyer som presenterar grupperingar, medelvärden och annan förbrukningsdata. Med CURVES blir debiteringen enkel och effektiv och systemet kan knytas samman med och leverera till olika ekonomisystem”, säger Per Ernedal.

”Genom att införa temperaturmätning förenklar du jobbet att i realtid justera fastighetens temperatur. Med rätt inställd utrustning kan medeltemperaturen för hela fastigheten sänkas med ett par grader vilket ger en betydande besparing. Det räcker ofta för att investeringen ska kunna tjänas tillbaka inom 18-24 månader. En annan fördel är att hyresgästerna får den temperaturen de blivit lovade, i de flesta fall 20–21 °C. Vidare kan fastighetsägaren enkelt identifiera felaktigheter i värme- och ventilationssystemet och hitta effektiva förbättringsåtgärder”.

80 miljoner liter vatten

”Ett badkar rymmer ungefär 150 liter vatten och 80 miljoner liter vatten motsvarar ungefär volymen av en halv miljon badkar. Detta var vattenbesparingen under det första året i Hammarkullen i Göteborg där de privata fastighetsbolagen Bredfjäll och Gropens Gård installerade individuell varm- och kallvattenmätning”, berättar Per Ernedal. ”Vår erfarenhet är att individuell mätning och debitering av vatten minskar förbrukningen med upp till 40 procent”.

Enligt Ecoguard finns flera fördelar med de individuella mätningarna:

  • Rättvisa – Normalt sett finns en vattenmätare för hela huset och det finns därför inte någon koppling mellan den enskilda vattenanvändningen och kostnaden. Med individuell mätning och debitering av varmvatten får var och en betala för det man använder, vilket ger en rättvis fördelning mellan de boende. Ingen behöver betala för grannens eventuella slöseri.
  • Koppling till boendekostnaden – De boende får möjlighet att påverka sin boendekostnad som minskar vid minskad användning av varmvatten.
  • Minskad klimatpåverkan – Minskad användning av varmvatten bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.
  • Delaktighet och kunskap – De boende blir mer motiverade att uppmärksamma läckande kranar och andra tekniska brister och får ökad kunskap om den egna vattenanvändningen.

Digital Gasell

Under de senaste åren har Ecoguards omsättning ökat med ungefär 150 procent till cirka 50 miljoner kronor och antalet medarbetare har ökat. Bolaget utsågs under 2015 av Dagens Industri och Google till Digital Gasell för Örebro och Västmanlands län med motiveringen ”årets Digitala Gasell har på ett effektivt sätt använt internet för att driva tillväxt och skapa jobb.”

Per Ernedal, VD för Ecoguard”Vi fortsätter att växa och utveckla nya produkter, bland annat fuktmätning och produkten EcoReader för fjärravläsning av fastighetsmätare. Vi planerar att etablera oss i de nordiska grannländerna och kommer att följa de kunder som äger fastigheter utomlands. Klimat- och energifrågorna kommer att vara mycket viktiga under överskådlig framtid och våra produkter och tjänster bidrar till effektivare resursanvändning i samhället”, avslutar Per Ernedal.

Artikeln publicerad december 2015