Sex vindturbiner, trettio vertikala vindturbiner och femton vågkraftverk utgör Hexicons anläggning.

Under sommaren 2017 återpubliceras några äldre artiklar. Denna publicerades första gången i juli 2012.

Intresset för lösningar på världens energi- och klimatutmaningar är mycket stort. Inom EU kommer man sälja 300 miljoner utsläppsrätter för koldioxid för att skapa en finansiell grund för en stor och innovativ satsning på förnybar energi.

Satsningen kallas NER300 (New Entrant Reserve) och ska finansiera mer än trettio produktionsanläggningar för förnybar energi och närmare tio anläggningar för avskiljning av koldioxid (CCS) från atmosfären. En självklar fråga är om det finns tillräckligt med ”finansiella muskler” för att förverkliga dessa ambitioner. Räknar vi med 300 miljoner utsläppsrätter så ger de med dagens marknadsvärde ett potentiellt finansiellt utrymme på cirka 4,5 miljarder euro. Förutsättningarna för kommersiella demonstrationsprojekt bör därför vara goda.

Det svenska bolaget Hexicon har antagit utmaningen och har bidragit med tre projekt som deltar i kampen om pengarna från NER300. ”Man kan säga att vår flytande energiplattform representerar nästa evolutionära steg i offshorebranschen”, konstaterar Hexicons vd Anders Tunbjer. ”Vi lämnar dinosaurierna, dvs de fossila bränslena bakom oss, och vi gör det på med ett koncept där känd teknik utnyttjas på ett innovativt sätt”, fortsätter Anders. ”Offshoreplattformar finns ju sedan länge inom oljeindustrin, vindkraft till havs finns på många ställen och tekniken för vågkraft är etablerad. Men att kombinera allt detta i stor skala, till en konkurrenskraftig kostnad per producerad megawatt, är verkligen något nytt”.

Flytande megafabrik

Den flytande energiplattformen kallas Hexicon och består av en sexhörning (hexaeder) av betydande dimensioner. Plattformen är närmare 500 m i diameter och väger runt 25 000 ton. Förutom av metall och betong så består den av sex vindturbiner, trettio vertikala vindturbiner och femton vågkraftverk. För att undvika störningar för samhällen nära kusten placeras plattformen 25 – 30 km ut till havs.

”Vi ser många intressenter i den här formen av energi”, säger Anders Tunbjer. ”Det finns många öar och länder som saknar eller behöver komplettera sin energiförsörjning med förnybar energi”, fortsätter han. ”Konstruktionen är sådan att hela den flytande plattformen vänder sig mot vinden. Den är förankrad i bottnen, men det finns en centrumaxel som plattformen snurrar runt. Så länge det blåser får fyra av de sex vindkraftverken därför det vi kallar ”ren vind”, något som är fördelaktigt ur energieffektivitetssynpunkt. Sextio procent av de stora turbinerna får hundraprocentigt ren vind. Detta kan jämföras med en konventionell vindpark till havs där endast 10 – 15 procent av turbinerna får hundraprocentigt ren vind. Med vår teknologi svänger hela plattformen in i vindögat och turbinhuset (nasellen) är fast och svänger inte in i vinden”, konstaterar Anders.

I ”megafabriken” ingår också ett vågkraftverk. Det består av ett antal enskilda enheter som är placerade under plattformen. Varje enhet består av en låda med öppen botten och när vågen passerar pressar den luft ur lådan. Luften passerar en turbin som generar energi. När lådans botten återgår till ursprungsläget tillbaka generar den energi ännu en gång.

Plattformen har en total kapacitet på cirka 70 megawatt och cirka 20 procent av energin kommer från vågkraftverken under plattformen. En enda av Hexicons energiplattformar skulle faktiskt kunna förse Malta med nio procent av landets energibehov.

Innovativ användning av känd teknik

Hexicon sammanför på ett innovativt sätt olika teknologier i sin flytande plattform. Här är några exempel där känd teknik från olika företag kombineras på ett nytt sätt:

  • Förtöjningen som förankrar plattformen på havsbottnen har utvecklats av det svenska företaget Seaflex. Förtöjningen utgår från plattformens centrum och gör att plattformen alltid ställer sig rätt i vindriktningen.
  • Vindsnurrorna och de vertikala vindturbinerna kommer från ledande turbinleverantörer.
  • Vågkraftverken kommer från ledande vågkraftstillverkare.
  • Skrovet skyddas av ett lager av kompositmaterial som utvecklats av Fagerdala World Foams. Kompositen skyddar mot korrosion, vibrationer och mekanisk utmattning, samt isolerar hela konstruktionen så att det blir ett bra inomhusklimat för personal och elsystem

”Vår anläggning är bemannad och besättningen bor i ett hus som ligger i centrum av plattformen. Vi har en kran så att man exempelvis snabbt kan byta ut ett trasigt rotorblad. Att skicka ut en servicebåt till ett vindkraftverk kostar normalt stora pengar och som helhet blir våra underhållskostnader lägre än för traditionella havsbaserade vindkraftparker”, säger Anders Tunbjer.

”Bygger man ett vindkraftverk på havsbotten på 40 – 50 m djup blir kostnaden 40 – 45 miljoner kronor per megawatt. Om man inkluderar vågkraft kan Hexicon sänka kostnaden till 28 – 32 miljoner kronor per megawatt”, avslutar Anders.

Artikeln publicerad i Juli 2012