moelven

Träbyggnadstraditionen i Sverige är flera hundra år gammal och innefattar småhus och större byggnader, främst kyrkor och ekonomibyggnader. När det gäller byggnader i flera våningar för vardagsbruk – exempelvis bostäder och kontor – har Sverige för närvarande inte någon stark träbyggnadstradition.

Detta kan exempelvis jämföras med Nordamerika där 80 till 90 procent av alla flervåningshus byggda av trä och där man bygger hus som är upp till sju våningar höga. En viktig orsak till skillnaden mellan länderna var det tidigare svenska förbudet att bygga trähus högre än två våningar. Förbudet infördes redan 1874 som en konsekvens av ett antal stora stadsbränder och det hävdes först 1994. Traditionerna och kunskaperna i byggbranschen om hur man bygger höga och stora hus i trä hann delvis försvinna under den långa förbudsperioden.

”Detta vill vi ändra på och när vi såg att efterfrågan på träbaserade konstruktioner ökade lanserade vi under 2009 systemet trä8”, berättar Fredrik Ingmarsson, som är Projektchef vid Moelven Töreboda.

”Vi siktar bokstavligen högt och bygger numera höga trähus för alla typer av ändamål. Systemet möjliggör 8 meters fri spännvidd, vilket lämnar stor frihet åt arkitekten. Den lätta och samtidigt mycket styva konstruktionen ger nya möjligheter”.

Stabilt och miljöanpassat byggsystem

moelven2Grundtankarna bakom byggsystemet trä8 etablerades under 2007 i samarbete mellan Moeleven Töreboda och Luleå Tekniska Universitet. Systemet är i grunden en pelar-/balkkonstruktion med golv- och takbjälklag av limträ och Kerto. Kerto är fanerträbalkar med goda styrke- och styvhetsegenskaper som möjliggör avancerade bärande träkonstruktioner. Stabilisering och stomkomplettering sker med hjälp av både limträ, Kerto, massivträ, stål eller betong (trapphus och hisschakt) där den smartaste lösningen för respektive byggnad prioriteras.

”Målet var att utveckla ett öppet system med så hög bearbetningsgrad som möjligt och på så vis skapa en rationell byggmetod. Valet av trä säkerställer de ökade miljökraven från marknaden. Det målet har vi verkligen lyckats med. En positiv sidoeffekt för entreprenören är att vi genom trä8 erbjuder en väldigt trevlig arbetsmiljö för byggjobbarna, samt att transporterna blir både färre och har mindre tonnage”, konstaterar Fredrik Ingmarsson.

”Eftersom trä8 har är en träkonstruktion ger detta miljöfördelar och som en bonus kan man även garantera goda brandsäkerhetsegenskaper. Även leveranserna blir färre då trä8 har låg vikt. Konstruktionsmaterialen limträ, Kerto och massivträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter. De optimerar de tekniska egenskaperna hos träet och tar samtidigt hänsyn till miljöaspekterna. Materialtillverkningen är en resurssnål process och råmaterialen är svensk gran och ett miljöanpassat lim”, fortsätter Fredrik.

”Vi talar alltså om förnybara material med jämförelsevis låga utsläpp av koldioxid under produktionsprocessen. Trähuset lagrar faktiskt koldioxid under hela sin livslängd. Eftersom leveransen kan liknas vid en ”Big size pre cut konstruktion” sker i princip all bearbetning i fabrik och det innebär att mängden avfall på byggplatsen kan reduceras till ett minimum.

En fråga som brukar dyka upp är de akustiska egenskaperna i ett trähus. Vi har genomfört omfattande ljudtester på systemet och vet vad som krävs för att klara de krav som föreligger. Testerna visar att trä8 kan ge bra lika bra ljudmiljö som konstruktioner i andra material”.

Höga, stora och miljömärkta trähus

”Vi har genomfört att antal intressanta projekt med trä8 och fler är på gång. När man bygger stora och höga trähus rör det sig ofta om stora materialvolymer och här har Moelven Töreboda etablerat sig som en pålitlig leverantör av både massivträ (CLT) och limträ. Här är några exempel på spännande projekt”, berättar Fredrik.

Växjö har länge varit framgångsrikt när det gäller att bygga i trä. Kommunens slogan ”Europas grönaste stad” förpliktigar och Moelven Töreboda har gjort flera projekt i staden. Det mest aktuella är tre bostadshus i området Vallen Norra. Det som är speciellt med projektet är att två av husen blir nio våningar höga. De två bottenplanen består av betong och ovanpå byggs sju våningar i trä. Det tredje huset blir ett fem våningars trähus och sammanlagt handlar det om 60 lägenheter som är klara för inflyttning hösten 2015 (se bilden).

Ett annat exempel på höga och stora hus i trä Herrestaskolan i Järfälla. På de cirka 10 000 kvadratmetrarna kommer det att utöver undervisningssalar också finnas lokaler som kan användas av allmänheten och föreningar. Herrestaskolan kommer att bli Sveriges största och första skola som byggs i massivträ och som klarar Miljöcertifiering Guld. Det är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis och administreras av Sweden Green Building Council.

De sex våningar höga husen vid Askims torg i Göteborg rymmer cirka 65 hyresgäster och är ritade av Arkitekthuset Jönköping och uppförda med byggsystemet trä8. Husen på Askims torg byggdes ovanpå två befintliga grunder med källargarage. Tack vare materialvalet husen uppföras utan att omfattande förstärkningar i grunderna. Man sparade tid och pengar sparades och hyresgästerna kunde snabbt flytta in.

”Vi måste också fortsätta arbetet med att göra trä till ett naturligt val för byggherrar och arkitekter. Vi har kommit en bit på väg och känner oss nu på allvar som en riktig utmanare till de traditionella sätten att bygga höga hus”, avslutar Fredrik Ingmarsson.

Artikeln publicerad i december 2014