ISOCELL omvandlar återvunnet tidningspapper till skräddarsyddda isoleringsskikt. Träfiberprodukten har låg miljöpåverkan, hög isoleringsförmåga och mycket goda byggegenskaper.

”Att isolera hus med tidningspapper har man gjort i flera hundra år. Metoden fungerar fortfarande alldeles utmärkt och till vår fabrik i Tibro skickas olästa tidningar som omvandlas till klimatsmart isolering i byggnader”, berättar Andreas Östlund, som är VD för ISOCELL.

Avancerad återvinningsteknik ger långa cellulosafibrer

Isoleringsmaterialet består av cellulosafibrer från lokalt insamlat och sorterat tidningspapper. Illustration: ISOCELL.

”De fastigheter som byggs idag är så energieffektiva att driften utgör en begränsad del av den totala miljöpåverkan. Nu gäller det att ta ett helhetsperspektiv på byggprodukterna och det är exempelvis viktigt att kolla hur mycket energi som används vid tillverkningsprocessen och vad produkten innehåller för råvaror och tillsatsämnen. Ser man till kombinationen av låg miljöpåverkan och hög isoleringsförmåga finns det få isoleringsmaterial som mäta sig med träfiberbaserade produkter”, konstaterar Andreas Östlund.

”Lösullsisolering med cellulosa – alltså träfibrer – ger en konkret miljöförbättring i många byggprojekt. Materialet produceras från tidningspapper i en återvinningsprocess vid vår produktionsanläggning i Tibro som är den modernaste i Europa. Tidningarna processas (rivs och mals) i två steg till grova fibrer som blandas med brandhämmande tillsatser i en kvarn. Isoleringsmaterialet är motståndskraftigt mot skadedjur, insekter, mögel, röta och brand. I Sverige tillverkar vi produkten huvudsakligen från olästa Expressen och Aftonbladet”, fortsätter Andreas.

”Vi använder en avancerad teknik för att producera långa och spänstiga fibrer. Sådana fibrer har mycket låg värmeledningsförmåga och kan fluffas upp utan att sjunka ihop även när lagret med isolering är väldigt tjockt. Resultatet blir ett isoleringsmaterial med lägre densitet än våra konkurrenter, samt att lambdavärdet (värmekonduktiviteten) blir det bästa i klassen för cellulosaisolering lösull”.

Skräddarsytt isoleringsskikt

”Våra rekommenderade lösullsentreprenörer är utbildade av ISOCELL Academy i Österrike och de installerar lösullsisolering i slutna konstruktioner och på öppna bjälklag med hjälp av särskilda isoleringsmaskiner. En av fördelarna med cellulosaisolering som lösull istället för skivor är att den formas till ett skräddarsytt isoleringsskikt i konstruktionen. Vi har flera intressanta exempel där vi isolerat konstruktioner med mycket speciell geometri, exempelvis kyrkovalv. Tornhöjder på 60 meter är ingen utmaning för de effektiva inblåsningsmaskinerna och med ett speciellt munstycke kan välvda ytor isoleras i en definierad tjocklek utan fogar och spill”, säger Andreas Östlund.

”ISOCELL håller regelbundet kurser för installatörer i Österrike. Vi har också ett litet training center vid fabriken i Tibro”, berättar Andreas Östlund vid ISOCELL Sverige AB.

”Förutom att vi utgår från ett återvunnet råmaterial, som lagrar koldioxid under hela byggnadens livslängd, är naturligtvis den goda isoleringsförmågan viktig ur klimatsynpunkt. Andra goda tekniska egenskaper är att isoleringen är fuktsäker, ljuddämpande och bidrar till ett sunt inomhusklimat. Ur brandsynpunkt har cellulosaisolering högsta betyg vad det gäller brandsäkerhet för organiska material. Genombränningstiden ligger i de flesta fall på nivåer som är jämförbara med stenullsisolering. Materialet innehåller inte några farliga kemiska ämnen och irriterar inte huden”.

”Cellulosaisolering är verkligen en produkt för framtiden om vi vill klara att sänka människans negativa klimatpåverkan”, avslutar Andreas Östlund.

Artikeln publicerades i augusti 2017.