Vatten är en förutsättning för livet på jorden och samhället står inför stora utmaningar vad det gäller vattnets kvalitet och den kontinuerliga tillgången till vatten. Styrningen av vattenfrågorna är komplex och infrastrukturen för rening och distribution av vatten kräver betydande ekonomiska insatser. Många utvecklingsländer har därför stora svårigheter att förse befolkningen med rent vatten, något som framförallt gäller avlägsna städer och byar.

”Det finns många metoder för att rena vatten från sjukdomsalstrande organismer, men tekniken i sig själv är bara en del av lösningen på vattenproblemen”, berättar Anders Ruland som är VD på Watersprint AB. ”Självklart är det viktigt att tekniken fungerar under primitiva förhållanden och att den är rimligt billig. Vår erfarenhet är att framgången med en viss teknik beror på ett komplext samspel mellan många olika faktorer. Det är viktigt är att den tekniska lösningen accepteras av myndigheterna och att systemen sköts och underhålls på rätt. Inte minst lika viktigt är det att befolkningen förstår kopplingen mellan rent vatten och bättre hälsa. Andra viktiga framgångsfaktorer har att göra med att individerna tror på reningsmetoden och känner ett gemensamt ansvar för reningen och distributionen av vatten”.

”Vi har utvecklat en innovativ UV-LED-teknik för vattenrening i kommuner, sjukhus och industrier och ser nu möjligheten använda liknande metoder i utvecklingsländer”, fortsätter Anders.

Effektiv rening med nanoteknik

Prototyp till D4Field för rening av vatten i utvecklingsländer.

Det är vanligt att vatten renas genom hetvattenspolningar, klordioxidbehandlingar eller filtrering, metoder som är resurskrävande och inte alltid så effektiva. Bestrålning med ultraviolett ljus (UV) är en annan beprövad och accepterad metod för desinfektion av vatten. Den energirika strålningen oskadliggör bakterier, parasiter, virus och protozoer.
Konventionella system med kvicksilverlampor har både för- och nackdelar. Lamporna är ofta stora och klumpiga och som en bieffekt värmer de upp vattnet. Lamporna behöver en viss tid för att värmas upp och om de kontinuerligt är i gång blir energiförbrukningen förhållandevis hög. Om lampan skadas kan kvicksilverinnehållet läcka ut i miljön. Livstiden är cirka ett år och de förbrukade lamporna måste tas om hand på ett säkert sätt, något som inte är en självklarhet i utvecklingsländer.

”Genom att använda UV-LED – där ljuset genereras med hjälp av nanoteknologi – får vi många miljömässiga och ekonomiska fördelar. Watersprints produkter bygger en utveckling baserad på den blåa LED-teknologin som 2014 fick nobelpriset i fysik. Den nya tekniken möjliggör helt nya och banbrytande produkter för vattenrening. I vår produktportfölj finns bland annat D4Shower och D4Tap som eliminerar bakterier och virus från dusch- och dricksvatten”, berättar Anders Ruland.

”Reningen kräver inga kemikalier och LED-lamporna innehåller inte kvicksilver. Utrustningarna mycket energieffektiva eftersom de har en inbyggd flödessensor som gör att reningen bara är påslagen när vattnet flödar. De är enkla att sköta och underhålla. Sammantaget har vi ett antal egenskaper som ligger bakom utvecklingen av produkten D4Field med inriktning på användning i utvecklingsländer”.

”D4Field kan rena 60 liter vatten per minut med en energiförbrukning på 30 Watt. Produkten kan användas i normal drift under tre år utan att kräva något underhåll. Utöver desinfektionen av sjukdomsalstrande organismer ser vi den låga energiförbrukningen som en uppenbar fördel. De nanobaserade LED-lamporna är mycket energieffektiva och har lång livslängd. För att säkerställa att reningsutrustningen fungerar på platser där det saknas el, eller där tillgången på el är oberäknelig, har vi försett D4Field med solceller. Fältsjukhus och flyktingläger är andra platser där den soldrivna vattenreningen kan användas”, konstaterar Anders.

Vattenrening för duschrum

image2-small

Reningsmodulen D4Shower placeras i direkt anslutning till duschblandaren.

Duschrum i sim- och idrottshallar är utsatta miljöer där bakterie- och virustillväxt i vattnet kan leda till allvarliga sjukdomar, vanligast är tillväxt av Legionella-bakterien som kan orsaka allvarliga sjukdomar i luftvägarna på människor. Problematiken uppkommer frekvent i olika anläggningar över hela världen och bland annat har badanläggningen Aq-va kul i Malmö drabbats.

Reningsmodulen D4Shower placeras i direkt anslutning till duschblandaren.”Under 2014 testades Watersprints produkt D4Shower vid Aq-va-kul och resultaten är mycket lovande. Halten av Legionella i duschvattnet sjönk dramatiskt och hamnade hundra gånger lägre än den godkända nivån. Watersprint har nu startat försäljningen och lyckats få några stora kommuner som kunder som installerar nu under sommaren. Reningsenheten är inte större än en vanlig duschblandare och kan monteras direkt på blandaren i duschen, dvs så nära tappstället som möjligt för att kunna garantera säkert vatten. I systemet ingår också wifi-uppkoppling och mjukvara som gör att reningen kan övervakas på distans”, avslutar Anders Ruland.

Artikeln publicerad i Augusti 2015