Ett normalstort (150 m2) svenskt enfamiljshus förbrukar cirka 24000 kWh/år. Ungefär 25 procent används i form av elenergi för belysning, hushållsmaskiner och hemelektronik. Resten av energin går åt till varmvatten (19 procent) och för att värma huset (56 procent). Värmeenergin läcker från huset genom väggar, tak, dörrar, fönster och ventilationen. Uttrycket att ”elda för kråkorna” är fortfarande tillämpligt för många småhus. 

Frågor som rör energi och utsläpp av klimatpåverkande gaser är högt upp på agendan i många länder. Det händer därför många intressanta saker inom områden som rör hushållens energiförbrukning. En del åtgärder drivs framåt genom lagstiftning och subventioner, men viktiga drivkrafter för många hushåll är den egna ekonomin och en ökad miljömedvetenhet. Det är bara att konstatera att byggbranschen står inför många utmaningar vad det gäller materialval, konstruktionslösningar och byggmetoder.

Det svenska bolaget Zenergy har utvecklat en väggkonstruktion som bygger på konceptet ”Structural Insulated Panels”. Enligt Leif Thörnvall, som tillförordnad VD vid Zenergy, erbjuder SIP många fördelar jämfört med konventionell teknik, exempelvis:

  • Lägre energiförluster genom väggarna
  • Ett tätt klimatskal som ger lägre risk för fuktskador i byggnaderna.
  • Bättre kontroll av inomhusklimatet.
  • Rationell byggmetod med färre komponenter och kortare byggtid.

Husväggar byggs med sandwichteknik

Att bygga vägar med hjälp en teknik som kallas Structural Insulated Panels (SIP) är egentligen ingen nyhet. En SIP är en sandwichkonstruktion som består av en kärna med ett isolerande skummaterial som ligger mellan ett yttre och ett inre strukturelement (täckskikt). Tekniken används exempelvis sedan länge inom fordons- och båtbranschen och intresset för SIP ökar inom byggindustrin. Med hjälp av SIP går det att bygga hus av varierande storlek och i många olika utföranden. I USA har hundratals småhus byggts med sandwichmetoden och även i större byggnader som köpcenter har tekniken tillämpats. I USA ökar SIP med ungefär 25 procent om året och tekniken har ungefär 1 procent av byggmarknaden. I Sverige har ett tiotal småhus och närmare hundra arbetsbodar byggts med hjälp av SIP. En av fördelarna med metoden är att väggelementen tillverkas inomhus i en fabrik och levereras färdiga till byggplatsen. Rör det sig om en mindre byggnad som en arbetsbod kan hela monteringen ske inomhus.

”Vi ser en mycket stor potential för SIP i Sverige och många andra länder”, konstaterar Leif Thörnvall. ”De väggkonstruktioner som vi utvecklat har särskilda egenskaper vad gäller täckskikt och kärnmaterial”, fortsätter Leif. ”Vårt klimatskal består av ett material som är okänsligt för fukt och mögel och sandwichkonstruktionen blir helt lufttät. Läckaget av uppvärmd luft till omgivningen blir därför lågt vilket är fördelaktigt ur energisynpunkt. Vidare gör det yttre täckskiktet att fukt från omgivningen inte tränger in i väggen och orsakar exempelvis mögelproblem och dåligt inomhusklimat”, avslutar Leif Thörnvall.

Sandwichkonstruktioner är vanliga i många sammanhang

I en sandwichkonstruktion har man fogat samman tunna skikt av ett jämförelsevis hållfast material på vardera sidan av ett tjockare skikt av lätt, men i förhållande till sin vikt, hållfast material. På så sätt får man ett skivmaterial som är både lätt och hållfast. Exempel på sandwichkonstruktioner är cellplast mellan aluminiumplåtar. Detta är vanligt i exempelvis kylskåp och husvagnar. En annan typ av konstruktion bygger på en ”bikakestruktur” av papp mellan två skivor masonit och är vanlig i inomhusdörrar och skåpsluckor. Sandwichkonstruktioner används också i båtar där en kärna av exempelvis hård skumplast placeras mellan två skikt av glasfiberarmerad plast.

SIP-tekniken inom byggindustrin började utvecklas redan under 1930-talet. Sedan dess har många olika materialtyper har testats för de yttre och inre täckskikten, samt för den isolerande kärnan. De mest vanliga materialkombinationerna består av OBS-paneler (Oriented Strand Board; träfiberskiva som tillverkas genom limpressning) som ligger som en sandwich kring en kärna av expanderad polystyren, extruderad polystyren eller hårt polyuretanskum. Som alternativ till OBS används exempelvis plywood, stål, aluminium, cementskivor, fiberförstärkt plast och andra material.

SIP ger energibesparingar

För att minska värmeförlusterna i ett småhus är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt isolerade. En byggnadsdels isoleringsegenskaper anges i U-värde. Detta värde beskriver hur mycket värme som förloras till omgivningen per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar byggnadsdelen. Med traditionella isoleringsmaterial och metoder motsvarar tio centimeters isolering ungefär U-värdet 0,5 W/m2K (Watt per kvadratmeter Kelvin). För att sänka U-värdet till drygt 0,1 krävs 50 cm isolering av traditionell typ. Med Zenergy SIP uppnås ett U-värde på 0,16 redan med 10 cm isolering.

Kombinationen av material i sandwichkonstruktionen ger nästan dubbelt så bra isoleringsförmåga som traditionella isoleringsmaterial som glasull och mineralull. Om väggarna i alla Sveriges småhus var konstruerade enligt SIP-metoden så skulle 2,5 TWh energi sparas varje år. Detta motsvarar i storleksordningen hälften av den energimängd som för närvarande produceras av vindkraften i Sverige.

Vill du läsa mer om olika tekniker som bidrar till energibesparingar och minskad klimatpåverkan finns det många andra artiklar på Miljönytta under rubriken ”Byggnader”.

Artikeln publicerad i november 2011