”Vår utomhusfärg Norsjö One används sedan länge men nu har vi förbättrat produkten med egenskaper som gör den självrengörande.” 3D bild från Myresjöhus.

Att hålla en målad fasad ren från alger, mögel och annan påväxt är ett stort problem i det nordiska klimatet. Ett klimat som kan karakteriseras som mycket omväxlande – sol, vind, regn, snö och stora temperaturskillnader. Lägg dessutom till alla smutspartiklar som följer med nederbörden och vindarna.

”Man behöver inte vara expert för att förstå att det krävs en slitstark och skyddande produkt för att få ett långvarigt och hållbart resultat på en målad träfasad i Norden”, berättar Jenny Lundegård, som är Innovation Manager vid AkzoNobel Decorative Coatings. ”Att inte behöva måla om så ofta är en uppenbar vinst både för miljön och fastighetsägarens ekonomi”.

Nanopartiklar är hemligheten

”Vår utomhusfärg Norsjö One används sedan länge men nu har vi förbättrat produkten med egenskaper som gör den självrengörande. Vi räknar med en hållbarhet på upp till 16 år och den släta och hårda ytan gör att det fastnar minimalt med smuts. Det som fastnar spolas bort när det regnar och den rena ytan utgör en dålig grogrund för alger och mögel. Nordsjö One Super Tech är miljöanpassad och Svanenmärkt och vi anser att den är den bästa träskyddsprodukten som vi någonsin har utvecklat”, konstaterar Jenny.

De självrengörande egenskaperna hänger samman med att färgen innehåller en speciell typ av nanopartiklar. Det rör sig om om kiselsyrasoler (collodial silica; amorf kiselsyra; SiO2) och här är det en annan affärsenhet inom AkzoNobel som bidragit med utvecklingsarbetet. Nanopartiklar av SiO2 har använts industriellt sedan 1950-talet och finns idag i mer än hundra olika tillämpningar och är klassat som ett lågriskmaterial. AkzoNobel är världens största tillverkare av kiselsyrasoler och ser en stor tillväxt inom miljöförbättrande applikationer.

Kiselsyrasoler förbättrar färgens egenskaper genom att de stöter bort smuts, gör ytan hårdare och får färgpigmentet att fördela sig på ett bättre sätt. Det senare medför bättre täckning och att användning av det vita pigmentet titaniumdioxid (TiO2) kan minska. I Sverige målades de första husen med den här typen av färg 2008 och sedan dess har ett antal optimeringar av egenskaperna gjorts.

Hydrofil yta stöter bort smuts

Smutspartiklar söker sig till ytor som är hydrofoba, dvs som är ”rädda för vatten” och ytor som har den motsatta egenskapen (hydrofila; ”vattenälskande”) kan betraktas som smutsens fiende nummer ett. Kiselsyrasoler har massor med hydrofila hydroxyl-silanol-grupper på sina ytor, något som alltså förhindrar smutsen att fastna.

”Nordsjö One Super Tech är en vattenbaserad akrylattäckfärg och här gäller det att, förutom alla andra egenskaper, åstadkomma en yta som är motståndskraftig mot nötning och som inte repas så lätt. Även här är det kiselsyrasolerna som ger förbättrade egenskaper”, fortsätter Jenny Lundegård. ”Kiselsyrasolernas hydroxylgrupper ökar antalet kemiska korsbindningar vilket ger en hårdare och tätare yta, dessutom är de i sig själva mycket hårda”.

Artikeln publicerad i juni 2015