Snabbgående rullportar håller värmen bättre.

Snabbgående rullportar håller värmen bättre.

Vid slutet på 1960-talet fick företaget Nordiska Filt (numera Albany Door Systems) i Halmstad problem med besvärande luftdrag mellan de olika produktionslokalerna. Efter en del funderande kom man på att den väv (vira) som används vid tillverkning av papper från pappersmassa kunde få ännu ett användningsområde.

Viran blev till ett flexibelt portblad som rullades upp på en vals. Porten konstruerades så att den snabbt gick att öppna och stänga och ett unikt balanseringssystem gjorde porten stabil och tyst vid gång. Därmed var problemet med luftdraget löst och världens första snabbgående rullport hade sett dagens ljus. Efterfrågan på marknaden på ”RapidRoll” industriportar drev på utvecklingen och under mitten av 1970-talet grundades Albany Internationals portdivision och en helt ny industri och marknad var ett faktum.

Kombination av funktion och design

Portarna utgör ett viktigt element i en industribyggnad. Förutom att vara en del av byggnadens design används de för in- och uttransport av råvaror, material och färdiga produkter. Portarna öppnas och stängs många gånger per dag. Under en längre tidsperiod kan det bli hundratusentals gånger som truckar och andra fordon passerar genom porten. Det som avgör hur mycket luft som strömmar in eller genom en öppen port är tryckskillnaden mellan ute- och inneluft. Tryckskillnaden är beroende av tre faktorer: 1) lufttrycket i lokalerna och utomhus, 2) temperaturskillnaden inne och ute, samt 3) vindhastigheten mot portöppningen. Under vinterhalvåret strömmar varm luft ut och kall luft strömmar in och under sommarmånaderna rör sig luften i motsatt riktning.

Portar som står helt öppna, eller som öppnas och stängs långsamt, ger upphov till slöseri med energi och sämre arbetsmiljö med kallras, drag, buller och avgaser. Sådana portar försvårar dessutom ett effektivt flöde i arbetslokalerna och ökar risken för påkörning. Vidare ökar chansen för att olika skadedjur smiter in i lokalerna. Situationen kan naturligtvis förbättras på olika sätt. Exempelvis genom installation av stängningsautomatik, att springor mellan port och karm tätas, att porten byts ut mot en med bättre isolering, att en plastridå som minskar läckaget av luft installeras, och/eller att man investerar i ett system med effektiv styrning och reglering av en ”isolerande” luftridå. Alternativt kan företaget välja att investera i teknik som gör det möjligt att manövrera portarna snabbare med bibehållen säkerhet.

Energibesparing och bättre arbetsmiljö

Albany Door Systems är ett exempel på ett företag som erbjuder olika utföranden av snabbgående industriportar. Det kan exempelvis röra sig om ytterportar som öppnas ofta, inomhusportar som används för att stoppa drag, eller avdelare som används för att dela av rum eller områden med olika temperaturkrav för att minska energiförbrukningen. Företagets portar används exempelvis inom tung industri, maskinskydd, lager, flygplatser, brandstationer, läkemedelsindustri, livsmedel, stormarknader och parkeringsbyggnader.

Enligt Albany Door Systems har en snabbgående rullport, jämfört med en konventionell industriport, egenskaper och funktioner som ger snabbare öppningar och stängningar, pålitligare drift, större säkerhet, effektivare flöde i arbetslokalerna, bättre arbetsmiljö och minskad energiförbrukning. Portbladet är tillverkat i slitstarkt material och karmar och komponenter i stål och/eller aluminium. Portens livslängd kan bli lång och enligt Albany Door Systems är många portar fortfarande i drift efter över en miljon öppnings- och stängningscykler.

Artikeln publicerad i oktober 2009