Har du en miniräknare utan batteri? Då äger du antagligen en solcell – en utrustning som kan ombilda solljus till elektricitet. Solceller har funnits en tid, men fortfarande är de relativt dyra även om råvaran, solljuset, är gratis och obegränsat på många platser på jorden. Solen förser vår planet med 500 miljoner TWh energi varje år. Det är 5 000 gånger mer än mänskligheten använder i dagsläget.

Arontis huvudkontor finns i Härnösand.

Branschen genomsyras av strävan att pressa kostnaderna för utrustningen och även om solceller är dyra är intresset stort. Många länder ger ekonomiska stöd till personer som installerar solceller. Förhoppningen är att teknikutvecklingen ska påskyndas om efterfrågan för produkterna finns. Och folk köper mer när priset är lägre.

Svensk solcellsforskning har tidigt vunnit erkännande över hela världen. Det första systemet där solceller användes för att tillverka värme med hjälp av reflektorer, så kallad Photo Voltaic-Thermal system, gjordes 1982 vid Studsvikslaboratorierna. Teknologin utvecklades vidare under 1990-talet av Vattenfall tillsammans med flera universitet. Lunds universitet öppnade det nya Solar Lab år 2006 för att utvärdera olika utrustningar och reflektorer.

Vattenkylda solceller ger el och varmvatten

Ett företag som kommersialiserar teknologin att producera el och varmvatten samtidigt är Arontis Solar Concentrator, som utvecklat en ”smart” solfångare som levereras i ett platt paket. Den kan monteras uppe på taket av en ensam person. En idé lånad från IKEA.

Principen för företagets system Solar8 bygger på att solljuset fokuseras på högeffektiva solceller med hjälp av reflektorer. Dessa koncentrerar ljuset åtta gånger på solcellerna, vilket gör dem så varma att de kräver kylning. Kylningen sker med vatten vilket används för uppvärmning av vatten i byggnaden. Prestandan på systemet blir hög både på produktionen av el och varmvatten.

En Solar8 är fem meter lång och har en effektiv yta av 4m2. Ett antal sådana reflektorer kan kopplas samman vilket gör systemet intressant för anläggningar som kräver mycket varmvatten, exempelvis hotell, en swimmingpool eller sportanläggning.

Den största potentialen för Arontis solceller finns i länder med god tillgång på solsken året om. I Sverige är intresset för systemet stort som komplement till annan energiförsörjning. På Världsarvsmuséet i Skule finns två Solar8 som producerar el och 55-gradigt varmvatten. Under sommaren fungerar systemet som bäst och förser museet med allt varmvatten man behöver. Elproduktionen ger ett överskott som levereras till elnätet. Under vintern eldar man istället med pellets och använder Solar8 som komplement. Lunds Universitet har beställt Solar8, även om priset för reflektorn jämfört med konventionella solceller är högre. Eftersom effektiviteten är hög blir ändå installationen lönsam. För närvarande installerar Arontis demosystem i Tyskland och Grekland hos två installationsfirmor.

I Båstad samlas solenergi i tennisanläggningen.

Tennisspelarna i Båstad får energi från solen

Från och med tävlingssäsongen 2007 fick tennisstadion i Båstad och Hotel Skansen upp till 10 procent av sin el från solen. Japanska solcellstillverkaren Sharp har levererat en anläggning om 216 monokristallina paneler där varje har en effekt av 180 W. Tennisstadion räknar med att få ut 40 MWh elenergi per år genom anläggningen som täcker en yta om 281 m2 . Hotellet använder satsningen som en del av företagets marknadsföring och besökare möts i entrén av en display som visar hur mycket el som levereras. Totalt kostade investeringen cirka 10 miljoner kronor.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.