Det finns ungefär 500 miljoner människor som har en mobiltelefon men som har svårt att hitta ett ställe att ladda batteriet. Ett exempel är Östafrika där ungefär 30 miljoner personer som bor på avlägsna platser, måste resa några gånger per vecka till en plats med tillgång till elektricitet. Att ladda mobiltelefonen innebär för dessa människor både kostnader och slöseri med tid. Själva resan kan ta timmar och laddningen görs i många fall hos någon som äger ett blybatteri, vanligen ett bilbatteri.

Det svenska bolaget Powerfy AB, med dotterbolag i Kenya, förbättrar situationen genom att erbjuda laddning av mobiltelefoner på avlägsna platser i utvecklingsländer. I konceptet ingår att ge lokala entreprenörer möjligheter att starta kommersiella laddningsstationer. Världsnaturfonden (WWF) uppskattar att om tio år kan mer än 100 miljoner människor komma att ladda sina mobiltelefoner med hjälp av solenergi från Powerfys laddare eller liknande lösningar.

Andra generationens solceller

”Vi vill minska miljöpåverkan, men också de ekonomiska riskerna och tekniska utmaningarna för entreprenörerna”, berättar Johan Beckmann, som är vd för Powerfy. ”Visst finns det redan solceller som kan användas på avlägsna platser där det saknas fast elnät, men de är fortfarande dyra och komplicerade att använda. Det finns flera undersökningar som visar att det är bara hälften av dessa utrustningar som verkligen används ett år efter att de installerats”, fortsätter Johan.

”Vår plug-and-charge laddare kan användas på ett intuitivt sätt. Installationen är lätt och du behöver ingen utbildning för att hantera den och något underhåll behövs inte under minst fem års användning. Vi testade tio prototyper i Kenya under 2010 och baserat på erfarenheterna har vi nu en kommersiell produkt som finns på marknaden där”, konstaterar Johan.

Ca 500 miljoner människor med mobiltelefon har svårt att hitta ett ställe att ladda batteriet på.

Ca 500 miljoner människor med mobiltelefon har svårt att hitta ett ställe att ladda batteriet på.

En solcell har en pluskontakt och en minuskontakt och mellan kontakterna uppstår ungefär 1 volt spänning när cellen exponeras för solljus. Flera solceller kan kopplas samman till en modul och genom detta får man ut högre spänning. De solceller som Powerfy utnyttjar kan beskrivas som andra generationens solceller. De består av fem tunna skikt på en glasskiva där ett av skikten består av CIGS (koppar-indium-gallium-diselenid) och det är där som solenergin fångas upp.

Jämför man med solpaneler som består av kristallint kisel har CIGS högre verkningsgrad, är billigare och lättare att massproducera. Solcellens tjocklek är mindre än tre mikrometer vilket gör att material- och energiåtgången blir lägre vid tillverkningen jämfört med de typer av solcellsteknik som är vanligast idag. För att göra solpanelen robust och billig byggs den i rostfritt stål enligt en speciell tillverkningsmetod som utvecklats inom EU.

Batteriladdaren hyrs ut

I affärskonceptet ligger att entreprenören kan hyra ut laddaren till en enskild användare, eller en grupp av lokala användare. Detta minskar entreprenörens och användarnas ekonomiska risktagande, men man ska komma ihåg att vi rör oss i länder där traditionella hyresmodeller är sällsynta. Det gäller därför att bygga upp acceptans och förtroende hos entreprenörerna.

”Vi anser att både produkten och sättet att göra affärer på är bra, men självklart kommer vi göra vidareutveckling så att vi kan möta de lokala behoven på bästa sätt. Powerfy har som vision att vid utgången av 2020 ha etablerat ett nätverk av 200,000 entreprenörer som erbjuder laddning av mobiltelefoner till 8 miljoner människor. Den årliga vinsten i minskade koldioxidutsläpp ligger i storleksordningen 10,000 ton”, avslutar Johan Beck-mann.

Artikeln publicerades i januari 2013