”Vi är ett av de första företagen i världen som använder en miljöanpassad process för återvinning av takpapp”, säger Karsten Rasmussen, som äger företaget Tarpaper Recycling AB. ”Takpapp eller tjärpapp – tätskikt som företagen i branschen föredrar att kalla materialet – åldras efterhand och förr eller senare måste taket läggas om. Annars riskerar du läckage och skador på byggnaden. De vanligaste metoderna för hantering av avfallet är förbränning eller deponering”, fortsätter Karsten.

”Med hjälp av vår innovativa metod kan vi separera en av komponenterna i takpapp som kallas bitumen och återanvända den för tillverkning av asfalt. Metoden är patenterad och vi säljer bitumen till bland annat ett danskt asfaltverk – from roof to road”, berättar Karsten.

Bitumen återanvänds

Moderna tätskikt för tak är avancerade produkter som kan skräddarsys för olika behov. Förutom att under många år skydda byggnaden mot regn och snö kan de även skydda mot UV-ljus och halka, utgöra underlag för gröna tak och mycket annat. Gammal takpapp, som nu efterhand byts ut, är i många fall ett betydligt enklare byggnadsmaterial som består av sand, ett membran av papp eller plast, ett filtmembran samt bitumen. Bitumen är en raffinerad oljeprodukt (”asfalttjära”) som används som bindemedel och utgör gemensam nämnare för både moderna tätskikt och äldre takpapp.

Varje år uppstår det i Europa ungefär 1,8 miljoner ton avfall från takpapp. I Danmark uppskattas exempelvis mängden sådant avfall till ungefär 15 000 ton per år. Andelen bitumen i takpapp är i storleksordningen 40 – 50 procent och det finns en potential att ersätta 5 – 10 procent ny bitumen i asfalt med återvunnet material från takpapp. Miljövinsterna ligger i återanvändningen av fossil råvara och minskade utsläpp av koldioxid.

Tarpaper Recycling separerar en av komponenterna i takpapp som kallas bitumen och återanvänder den för tillverkning av asfalt.

Tarpaper Recycling separerar en av komponenterna i takpapp som kallas bitumen och återanvänder den för tillverkning av asfalt.

Via ett antal avfallsbolag i Sverige samlar Tarpaper Recycling in takpapp för återvinning. Materialet kan naturligtvis även komma i form av produktionsspill från fabriker som tillverkar tätskikt. Vanligen levereras avfallet i en container och det får inte vara förorenat av andra avfallsmaterial.
Vid bolagets anläggning i Hasslarp i Skåne samlar en stor klo upp takpappen och lyfter in materialet i produktions-anläggningen där tvåhundra knivar finfördelar det. Bitarna av takpapp blir ungefär 8 mm stora och blandas med grus och slutprodukten är därefter färdig att använda som tillsats till asfalt. Materialet kan göras grovt eller fint allt enligt kundens behov.

Life+

Tarpaper Recycling ApS fick tillsammans med ett antal partners (Enviso Group, AffaldPlus+ och NCC) bidrag från EU:s Life+ program för vidareutveckling av processen för att återvinna takpapp. Syftet med projektet var att visa att det i ett första steg gick att återvinna 1 000 ton takpapp och återanvända bitumenfraktionen i asfalt för vägbeläggningar. I projektet ligger också utvärdering om återvinningen kan ske på ett kostnadseffektivt sätt utan negativa konsekvenser för miljö och arbetsmiljö. I planerna ligger bland annat en livscykelanalys för att jämföra återvinningsmetoden med traditionella metoder för avfallshantering av takpapp. ”Vi vann nyligen ett EU-pris i Bryssel i Belgien för ”Bästa Projekt”, något som vi är väldigt stolta över”, avslutar Karsten Rasmussen.

Artikeln publicerades i juni 2013