”Termoplastiska elastomerer (TPE) kombinerar egenskaperna hos vulkaniserat gummi med processegenskaperna hos termoplaster”, berättar Kjell Fagerström, som är VD för ELASTO Sweden inom den svenska koncernen HEXPOL. ”TPE är dynamiska och kraftfulla material med många olika egenskaper. De kan vara mjuka och geléliknande, hårda och styva, transparenta eller färgade. Vi har utvecklat dem så att de kan vara flamskyddade, vidhäftande, glansiga eller matta, de har till och med kvaliteter med förmåga att utvidga sig i vatten”.

hexpol-3-300x200”Det mjuka greppet på din tandborste kan mycket väl vara gjort av TPE-materialet Dryflex® och samma gäller olika komponenter i bilen som du åkte med, kanske stänkskyddet eller materialet på gaspedalens yta”, berättar Kjell. ”Efter jobbet är du säkert mån om att att materialet i dina sport- och fritidsprodukter ska tåla det mesta. Det ska kunna töjas ut, pressas ihop, böjas och användas inom- och utomhus under alla förhållanden. Här används TPE i alltifrån skidpjäxorna, greppen till skidstavarna och golfklubborna, cykelsadeln, simfenorna till barnens stövlar och leksaker”.En sak som TPE-materialen har gemensamt är att de är fullständigt återvinningsbara. De är möjliga att bearbeta på många olika sätt, från formsprutning till extrudering. Kortare cykeltider, lägre energianvändning och mindre spill bidrar också till miljövinsterna med TPE”, fortsätter Kjell.

”Skulle du bli sjuk så stöter du antagligen på TPE i formen av materialet Mediprene® som finns i en mängd medicintekniska produkter, exempelvis slangar, katetrar, inhalatorer och mycket annat”, avslutar Kjell Fagerström.

TPE från förnybara råvaror

Inom många branscher ökar intresset för att använda förnybara material i olika tillämpningar. Kork är ett sådant material och som antagligen mest förknippas med korkar till vinflaskor, byggmaterial och skosulor. Materialet utvinns från korkekens (Quercus suber) bark och när trädet är 20 – 25 år gammalt skalas barken av från trädets nedre del. Korkeken överlever och bildar ny bark som kan skördas igen efter cirka tio år. hexpol 2Trädet lever 150 – 200 år och levererar i medeltal 16 skördar under sin livstid.

Müller Kunststoffe, som är ett av bolagen inom HEXPOL TPE, har utvecklat en metod för att kombinera kork med termoplastiska råvaror. Produkterna kallas Lifocork® och kombinerar låg vikt, hållbarhet och känslan av en naturprodukt med processbarheten hos ett plastmaterial. Materialet tillverkas genom en specialprocess som utvecklats av Müller Kunststoffe, där korken på ett kostnads- och energieffektivt sätt kombineras med termoplastiska material. Metoden bygger på teknik som är vanlig i TPE-branschen, exempelvis formsprutning och extrudering.

Lifocork® kan användas i många olika produkter och nya möjligheter öppnar sig nästan varje dag. Materialet är lätt, ger bra grepp, är behagligt att beröra och passar därför utmärkt till handtag och skaft. Det finns därför i verktyg, sportutrustningar och olika hushållsföremål. Lifocork® används också till skålar, brickor, leksaker, blomkrukor och liknande applikationer.

I tvåkomponentsformsprutning och co-extrudering kan Lifocork vidhäftas till TPE, polypropylen eller polyetetylen. Detta skapar möjligheter för sofistikerad design där mjuka ytor kan bli en del av produkten. Genom extrudering kan exempelvis tallrikar, skärp, taper och profiler tillverkas från Lifocork. Skummad Lifocork kan användas som dämpning i ortopediska skor.

Gamla däck och plastavfall får nytt liv

EU-direktivet ”End of Life of Vehicles” (ELV) syftar till att så mycket material som möjligt återvinns från uttjänta fordon. Bilindustrin har genomfört många åtgärder för att klara kraven och exempelvis utvecklades vissa typer av TPE som ett svar på den ökade efterfrågan på återvinningsbar råvara. Bilindustrin strävar också efter att i allt större utsträckning använda återvunna råvaror i nya fordon.
Vid ELASTO UK i Storbritannien har man tagit fram ett material som innehåller 65 – 80 viktprocent återvunna råvaror som kommer från plast- och gummiavfall. Materialet, som kallas Dryflex® Post Consumer Waste, består av återvunnen plast (polypropylen) och gummigranulat från uttjänta däck. Återvinningen är positiv ur miljösynpunkt, men utöver det har materialet flera fördelar jämfört med nya råvaror. Detta gäller bland annat överlägsna egenskaper som UV- och väderbeständighet och ljuddämpning.

Dryflex har testats och godkänts av Land Rovers Materials Engineering Laboratories. Några exempel på produkter är stänkskydd, sidosteg, stenskottsskydd och frontläppar – komponenter som inte bara håller under bilens hela livslängd utan som även kan återvinnas när bilen skrotas.

Mer att läsa om TPE finns i artikeln ”Skräddarsydda elastomerer bidrar till hållbar utveckling”.

Artikeln publicerades i februari 2013