Sioo:x har tagit fram ett träskyddsmedel baserat på en barriär av kiselsyra och kalium som blir en del av träet. Tekniken är inspirerad av processen bakom naturligt förstenade träd, och gör träytor hållbara och långlivade helt utan miljöfarliga ämnen. Nu växer verksamheten internationellt.

”Vår teknik att skydda trä har inspirerats av hur naturen skyddar sig själv med hjälp av kisel. Detta sker genom att träd och växer suger upp vatten som innehåller kiselsyra från marken. Det är denna process som ger livskraft åt både aspen i våra skogar och teakträden i regnskogarna. Det är också kisel som gör halm- och vasstråna starka och styva”, berättar Herje Boström, som är VD för Sioo:x.

”Kiselsyran har egenskaper som gör att träet skyddas och bevaras. Du har säkert hört talas om förstenade träd som finns på många platser runt om i världen. Sådana förkislade träd kan stå pall för väder och vind under mycket lång tid”.

Kiselkristaller bildar en fysisk barriär

”Trä är ett fantastiskt material som kan formas på många olika sätt. Används trä på rätt sätt och skyddas håller det hur länge som helst. Exempelvis utvecklades kiselteknik för att skydda och bevara trä redan på 1800-talet i Tyskland. Gammal teknik kan fungera förvånansvärt bra och under några år utforskade vi ett antal olika metoder för att konservera trä. Vi har förädlat denna teknik och skapat en patenterad kiselformel för ett unikt träskyddsmedel – utan att använda några miljöfarliga kemiska ämnen. Tekniken används numera i stor skala på altaner, fasader och båtars trädäck. Det synliga resultatet blir en vackert gråaktig yta”, fortsätter Herje Boström.

”Den gamla kiseltekniken byggde på stora kiselmolekyler men vi använder oss av mindre molekyler och använder kalium i stället för natrium som hjälpmineral. Fördelen är att en sådan lösning snabbt tränger in och förenas med träet. På djupet bildas kiselkristallina skikt som växer i storlek och ger en starkt skyddande effekt. Den fysiska barriären spärrar helt enkelt vägen för de svampar, skadeinsekter och mikroorganismer som hämtar sin näring från träets organiska beståndsdelar”.

Miljöanpassat träskydd är en viktig pusselbit i ett hållbart samhälle”, anser Herje Boström vid Sioo:x.

Miljöanpassat träskydd är en viktig pusselbit i ett hållbart samhälle”, anser Herje Boström vid Sioo:x.

Traditionell kiselteknik använder natrium som hjälpmineral till kisel och blandningen kallas vattenglas (natriumsilikat som är löst i vatten). Sioo:x erfarenhet är emellertid att härdningen går för snabbt när en sådan lösningen stryks ovanpå trämaterial. Vattenglaset bildar nämligen breda strukturer av polymerer/gel som fastnar på träytan istället för att tränga in på djupet.

”Vi har valt bort denna teknik då det bildas ett styvt övre mineralskikt. Trä är ju ett levande material som rör på sig och ett styvt skikt som kan krackelera bryter upp träytan och öppnar vägarna för angrepp av mikroorganismer. Sådan överförstärkning av ytan ger enligt vår erfarenhet en betydligt kortare livslängd för behandling på altaner än vår teknik som baseras på kombinationen av kiselsyra och kalium”, konstaterar Herje.

Ny generation produkter

”Efter det att vi hade utvecklat en fungerande kiselbaserad produkt började lanseringen i liten skala. Jag strök helt enkelt träskyddet på altanerna hos grannar och vänner. De gillade den vackra, ljusa och lena ytan samt att produkten blev en del av träet. För många var miljövänligheten en inte obetydlig faktor. Därefter åkte jag under flera år land och rike runt med fullpackad bil och demonstrerade träskyddet på olika mässor. Intresset för tekniken växte efterhand hos arkitekter, byggbolag och byggkedjor. Det är nog inte bara vi som tycker att Sioo:x både bidrar till lösningen av välkända problem i träbranschen och till utvecklingen av miljöanpassade produkter. Vår internationalisering är i full gång och verksamheten växer snabbt”.

”Vi lanserar nu andra generationens produkter som bygger på att träskyddsmedlet ännu lättare tränger in i träet. Fördelen är att kiseldioxiden går in djupare, i större mängd samt förenas och fixeras bättre i träet. Resultatet innebär att skyddet blir ännu effektivare och håller längre. Man kan därmed behandla i princip alla träslag som används till trallvirke och till trä på altaner. En fördel är att ytan står torrare över längre tid, samtidigt som den fortfarande är öppen och kan andas (diffusionsöppen). Ytskyddet håller sig därmed ännu renare över längre perioder, skyddar bättre och blir mer slitstark”, avslutar Herje Boström.

Artikeln publicerades i maj 2016.