Under biologilektionerna i skolan lärde du dig säkert att ett parasitiskt levnadssätt innebär att en organism tar sin näring från en annan levande organism – en värdorganism – utan att döda den. Värdorganismen kan i de flesta fall leva vidare på ett ganska normalt sätt, även om parasiten kan ställa till en hel del besvär. Detta skiljer parasiten från rovdjuren som snabbt tar död på sitt offer.

Vägglusen (Cimex lectularius) befinner sig i gränslandet mellan att vara en äkta parasit och en blodsugare av mer tillfällig natur. Den besöker oss bara på natten och suger blod, ungefär som en mygga. En annan av människans följeslagare loppan är däremot är mer trofast och kan utan vidare kallas parasit.

Människan och vägglusen har följts åt under historiens gång. Insekten sprider inga sjukdomar men kan ändå ställa till mycket elände för oss och under senare år har vägglusen återigen blivit allt vanligare. En förklaring är det ökade resandet som medför att den snabbt sprids, exempelvis genom att lifta med en resväska från ett hotellrum till ett annat.

bedbug

Vägglusen sprider inga sjukdomar men kan ändå ställa till mycket elände för oss och under senare år har vägglusen återigen blivit allt vanligare. Nattaro Labs har utvecklat en produkt som innehåller ett pulver av fossilerade kiselalger (kiselgur) vilket gör att ohyran dör av uttorkning.

 

Svår att sanera

Vägglusen gömmer sig främst i springor och vrår och i nio fall av tio hittar man dem kring sängen. I skydd av nattens mörker kommer den och hälsar på för att suga blod men försvinner snabbt om den blir störd. Vägglusen är därför svår att upptäcka och sanera. De traditionella bekämpningsmetoderna bygger på att insektsgift sprutas runt väggar, sängar och möbler. Detta är inte alltid så framgångsrikt då vägglusen har en unik förmåga att utveckla motståndskraft mot olika gifter. Eftersom vägglusen främst vistas i sängen, eller i närheten av den, är det dessutom svårt att applicera insektsgift på ett sätt som inte påverkar människorna i rummet. Tuffare tider väntar dock vägglössen och bakom detta ligger Lundaföretaget Nattaro Labs.

Bakom den nya miljövänliga bekämpningsmetoden ligger en uppfinning som är gjord av Nattaro Labs. Företagsnamnet är inspirerat av det gamla ordspråket ”med löss och lånade pengar får man ingen nattro”.

Kiselalger i stället för gifter

Nattaro Labs har utvecklat en produkt som innehåller ett pulver av fossilerade kiselalger (kiselgur). Det är ett rent naturmaterial som består av fossiliserade rester/avlagringar av alger som levde för tusentals år sedan och som idag bryts i dagbrott eller gruvor runtom i världen. Genom sin struktur river kiselguret upp skadeinsektens skyddande vaxskikt och skal, vilket leder till att ohyran dör av uttorkning. Metoden fungerar utmärkt i praktiken, men ett problem har varit att om pulvret läggs öppet på olika platser i rummet försvinner det lätt av vinddrag eller vid städning. Effekten av pulvret försämras också av fukt och damm.

”Vi har nu löst problemet med att kiselguren försvinner och samtidigt skapat en effektiv fälla för vägglusen”, berättar Magnus Bäckmark, som är teknisk chef på Nattaro Labs. ”Vägglusfällan utgörs av en dubbelvikt pappremsa med självhäftande baksida och insidan täckt av ett tunt lager kiselgur. Vi skapar en en mörk tunnel med många ställen att gömma sig på, något som vägglössen verkligen gillar”.

Nattaro Safe 1-small

”Vägglusfällan utgörs av en dubbelvikt pappremsa med självhäftande baksida och insidan täckt av ett tunt lager kiselgur.”

Pappremsan kallas Nattaro Safe och tillverkas av Nolato Lövepac i Skånes Fagerhult. Företaget stansar ett stort antal hål i den del av remsan som ligger mot underlaget. Vidare fästes två typer av adhesiv på remsan och därefter appliceras det tunna lagret av kiselgur. Slutligen viks sidorna in så att den mörka tunneln bildas och därefter rullas remsan upp i trettiometersrullar och förpackas. Den ena typen av adhesiv på undersidan gör att fällan fäster mot golv och möbler. Den andra typen gör att kiselguren fastnar på remsans insida.

”Du förebygger vägglusangrepp på ett effektivt sätt och fällan är långtidsverkande, funktionell, behändig att använda. Den är giftfri och vägglössen utvecklar inte resistens mot kiselguren. Effekten är snabb och skadeinsekterna börjar dö inom 24 timmar. För att få den bästa effekten ska fällan sitta uppe i 12 månader för att förebygga och avstyra ett eventuellt angrepp. Nattaro Safe är patentskyddad i Sverige och patentsökt i Europa och andra intressanta marknader”, säger Magnus.

”Fram till idag har vi sålt den huvudsakligen till professionella saneringsföretag, men efter att produkten lanserats och bevisat sin goda effekt och funktion öppnar vi även för försäljning till privatpersoner. Som en del i vårt förebyggande arbete mot vägglöss har vi även utvecklat appen RestAssure. Den beskriver hur man undviker att råka ut för vägglusangrepp samt lämpliga åtgärder om man redan drabbats”, avslutar Magnus Bäckmark.

Spårhundar för vägglöss

Utöver fällan för vägglöss har Nattaro labs utvecklat en produkt som används vid utbildning av spårhundar i att hitta vägglöss. Utrustningen består av 50 mm långa akrylrör med nät i båda ändar för ett fritt luftflöde. Rören kan innehålla levande, döda eller inga vägglöss. Vägglössen kommer från företagets odling av insekter och har ett naturligt beteende då de består av infångade exemplar och inte odlade laboratoriestammar.

Artikeln publicerad i maj 2015