Det svenska företaget eGain märker av ett ökat internationellt intresse för sitt innovativa utvecklingsarbete med uppvärmningssystem av flerbostadshus, kontor och sjukhus. Genom att kombinera mycket exakta väderprognoser med lagrade uppgifter för en viss byggnads specifika egenart kan eGain-systemet kapa energiförbrukningen med upp emot 15 procent med bibehållen eller till och med ökad komfort för de boende.

eGain-systemet använder ständigt uppdaterade väderleksrapporter för att styra uppvärmning i lägenhetshus, kontor och sjukhus.

eGain-systemet använder ständigt uppdaterade väderleksrapporter för att styra uppvärmning i lägenhetshus, kontor och sjukhus.

“Byggnader är tröga,” förklarar eGains skapare och VD Thorbjörn Geiser. “Att värma upp en byggnad är ungefär som att styra en supertanker till havs. Det tar en bra stund innan man noterar någon kursändring efter en manöver uppe på bryggan. På samma sätt kan det ta flera dagar för innetemperaturen att komma ikapp med systeminställningarna, på grund av betongen och stålets värmehållande egenskaper, värme som smiter ut genom dörrar och fönster, solens värmeinstrålning som varierar från dag till dag och så vidare.”

Koll på vädret

I samband med installation av eGain, går företagets tekniker först igenom en detaljerad energianalys för den aktuella byggnaden, inklusive information om hur värmen fördelas i huskroppen, utsatthet för vind, nyckeltal för relationen boendeyta/yttervägg, andelen fönster som släpper in solljus vid olika tider på dygnet utslaget på ett år med mera. Analysen jämförs mot ett antal väl kontrollerade referensbyggnader vilket ger ingenjörerna en sammansatt bild av hur byggnadens värmesystem kommer att fungera i samband med olika slags väderleksförhållanden.

eGain 901 prognosmottagare

eGain 901 prognosmottagare

Istället för att bara mäta den aktuella utetemperaturen med en givare och justera varmvattenflödet till radiatorerna som i ett ordinärt uppvärmningssystem, så placerar man med eGain en mottagare på byggnaden så att man kontinuerligt kan följa väderleksprognoser för de närmaste timmarna och dagarna. Med hjälp av femdagarsprognoser mäter man temperatur, vindhastighet och vindriktning, molntäcke, nederbörd och solinstrålning. Prognoserna i sin tur gäller för mycket lokala förhållanden och utgår från markområden som mäter ungefär 10 gånger 10 kilometer. Data matas in till mottagaren över Internet via det mobila telesystemet

Med utgångspunkt från den aktuella prognosen gör eGain en “temperaturutjämning” istället för den ute-temperatur som vanligen är det som avgör hur mycket värme som ska ut i radiatorerna. Mottagaren får istället ta emot utjämningstemperaturen och utifrån byggnadens beskaffenhet görs nödvändiga korrigeringar. Systemet fungerar i allmänhet oavsett typ av uppvärmningssystem.

Torbjörn Geiser, eGain grundare och VD

Torbjörn Geiser, eGain grundare och VD

eGain-systemet är naturligtvis mest kostnadseffektivt i områden där uppvärmningskostnaderna utgör en markant andel av de totala verksamhetsomkostnaderna, men Geiser säger att energibesparing inte bara är begränsat till byggnader i det kyliga nordiska klimatområdet. En studie som företaget har gjort visar på märkbara kostnadsbesparingar för vanliga byggnader i hela Europa, från Storbritannien, Frankrike, Tyskland och så långt söderut som Ungern.

Under 2009 kommer eGain att introduceras i Polen, Norge och Danmark. “Vi ser eGain som ett naturligt steg för svenska företag som är intresserade av innovationer inom utvalda tekniska områden,” säger Geiser. “Med dagens fokus på energikostnader och klimatförändring ser vi att eGain har en enorm potential.”

Artikeln publicerad i maj 2009