text

Seabaseds lösning möjliggör effektiv energiproduktion även när vågorna är små.

Att kunna ta tillvara den energi som lagras i vågorna har länge varit en dröm för alla som gillar förnyelsebar energi, men hittills har inte tekniken funnits för att göra det på ett praktiskt och ekonomiskt sätt.

Den stora stötestenen är att vågor rör sig relativ långsamt och i väldigt varierande grad. Ibland är de stora, ibland är de små. För att få ekonomi i vågkraftverk måste de vara effektiva även under starkt varierande förhållanden.

Det svenska företaget Seabased har löst problemet genom att använda en helt unik direktdriven linjärgenerator som står på havsbotten, förbunden med en boj på ytan som rör sig med vågorna.

VD Billy Johansson säger: ”När professor Mats Leijon ringde för ca sex år sedan och frågade om jag inte kunda sitta i styrelsen för ett bolag han skulle starta upp så svarade jag ja! Detta eftersom min erfarenhet från vår tid på ABB var att Mats ideer snabbt kunde omsättas i goda tekniska lösningar.”

När Billy fick höra att företaget skulle syssla med vågenergi blev han dock väldigt tveksam. Billy Johansson fortsätter: ”Min omedelbara reaktion blev: Glöm mig! Vågenergi tror jag inte alls på.” Men Mats Leijons idéer imponerade på Billy: ”Efter att ha besökt Mats veckan därpå och fått förklaringen av den nya tekniken så gick jag in i styrelsen och blev också VD för bolaget från 2005.”

text

Vågkraftparker byggs modulärt och kan ge ström redan när det första aggregatet är på plats.

Frågan om hur vi löser energifrågan är central i den moderna miljödebatten. Globaliseringen och den vidhängande välståndsökningen är mycket positiv, men ställer också krav på energiproducenterna att ta fram nya sätt att producera elektricitet på ett sätt som inte ökar utsläppen av växthusgaser.

Vågkraften är i sig en viktig pusselbit för att öka andelen förnyelsebar energi och samspelet mellan vinden och vågorna är särskilt gynnsamt för energiproduktion. Först blåser det upp, sedan kommer vågorna. Att kombinera vind- och vågkraftparker till havs löser ett av vindkraftens stora problem: Att det bara alstras el precis när det blåser. Vågorna bär med sig vindens energi, ofta dubbelt så lång tid som det har blåst. Som en naturens egen energilagringsanläggning.

Den totala potentialen för vågkraft bedömdes tidigare till mellan 10 000 och 15 000 TWh årligen. Med de effektivare aggregaten som Seabased har tagit fram, ökar den potentialen dramatiskt. Allt mindre vågor kan alstra energi effektivt.

Till och med i innanhav som Östersjön.

Artikeln publicerad i februari 2009