Mindre miljöslitage med skinn som är vegetabiliskt garvat.

I Sverige handlar vi kläder och skor för cirka 75 miljarder kronor om året. Våra kunskaper om produkternas påverkan på miljö och hälsa är i många fall begränsade. Visst har vi kanske hört talas om att kläder och skor kan innehålla olika kemiska ämnen, och ibland tillverkas med risker för människor och miljö, men steget till att bli en miljömedveten konsument kan ändå vara långt.

Textil- och skobranschen visar ett ökande intresse för frågor som rör miljö och socialt ansvar. Ett företag som hittat en nisch med miljöanpassade barnskor är Skofabriken Kavat i Kumla. Företaget startades 1945 och har tillverkat klassiska barnskor i närmare 65 år. ”För några år sedan satsade vi på ett ekologiskt sortiment av barnskor”, säger Anders Folkö, som är VD för företaget. ”Framförallt i Belgien, Holland och Tyskland finns det en stor kundgrupp som är beredd på att betala mer för ekologiska skor för sina barn”, fortsätter Anders. ”År 2008 var vi först i världen – och vi är för närvarande den enda skotillverkaren i norra Europa – som har barnskor som är märkta enligt kraven i EU Ecolabel. Vi har nu fler än 20 modeller som är miljömärkta och vi forsätter arbetet med märkningen”, avslutar Anders Folkö.

 

Globaliserad industri med långa leverantörskedjor

Skoindustrin i Sverige har en lång historia och den första fabriken startades för mer än 135 år sedan. Sedan dess har det hänt mycket och de flesta av skoföretagen har lagts ner eller flyttat. Under 1960-talet flyttades stora delar av produktionen till dåtidens europeiska låglöneländer. Flytten gick vidare under 1900-talets sista årtionden till länder i Asien och Östeuropa.

Tillverkningen av skor är i dag i högsta grad globaliserad. Designen kan ske i Sverige, materialen kanske hämtas från Indien eller Pakistan och monteras i Kina, Vietnam eller något annat asiatiskt land. Den slutliga finishen kanske sker i ett europeiskt land. Leverantörskedjan kan därför vara lång och svår att kontrollera.

Många av företagen i skobranschen har insett sprängkraften i frågor som rör hållbar utveckling och tagit fram miljöpolicys och uppförandekoder. En del företag genomför revisioner och kontroller av sina underleverantörer. Kavat har satsat på egen produktion i Sverige och Bosnien Hercegovina, men framförallt på att säkerställa att sortimentet av barnskor har en ekologisk profil. Här har företaget valt att använda lokalproducerat vegetabiliskt garvat läder som råmaterial samt att miljömärka slutprodukterna. Man startade med barnskosortimentet ”Ecologic” och lanserade under 2010 även en ekologisk kollektion av damskor.

Miljömärkta barnskor

Märkningen av Kavats barnskor med miljömärket EU Blomman (EU Ecolabel) innebär att:

  • Produkterna är bland de minst miljöbelastande av sitt slag.
  • Kvalitet och funktion är minst lika bra som hos andra jämförbara produkter.
  • Produkterna inte innehåller några ämnen som är skadliga för hälsan.

De miljömärkta skorna från Kavat kontrolleras så att de inte innehåller rester av farliga kemikalier och tungmetaller. De tillverkas av skinn som är vegetabiliskt garvat. Skorna uppfyller också krav på lång hållbarhet och hög kvalitet. För att få märkas genomgår de krävande mekaniska tester i laboratorium. Ovanlädret måste hålla ihop ordentligt med sulan och skorna ska stå emot påfrestningar som att böjas och nötas på olika sätt.

Vegetabiliskt garvat läder

Det svenska företaget Tärnsjö Garveri levererar läder till Kavats barnskor. Garveriet tillverkar sedan länge vegetabiliskt garvat läder och skinnen kommer huvudsakligen från lokala slakterier. Processen att garva läder med garvsyror från växtriket är mycket gammal. Ursprungligen lade man hudarna i en blandning av salt och ekbark, en process som kunde ta ett helt år i anspråk. Vid Tärnsjö Garveri använder man träextrakt som ger snabbare resultat och garvningsprocessen tar fem till åtta veckor.
 Resultatet blir ett kromfritt läder och råvarorna som används till Kavats barnskor är miljöcertifierade av ett tyskt certifieringsorgan.

Artikeln publicerad i september 2011