Den ursprungliga metoden att förse oss människor med mat var ekologisk odling. Under historiens lopp har mycket av det ”ekologiska” försvunnit och ersatts av andra produktionsmetoder, en del med negativ påverkan på miljön. Konsumenternas intresse för ekologiska produkter har dock ökat stark och många livsmedelsproducenter och detaljister förändrar därför sina sortiment.

ICA miljömärker produkter och butiker

ICA ställer krav på miljömärkningarna.

ICA ställer krav på miljömärkningarna.

Försäljningen av ekologiska varor ökar i de svenska ICA-butikerna. ICA ställer miljökrav på leverantörer och arbetar med att öka det miljömärkta sortimentet. Sortimentet ICA Ekologiskt (byter nu namn till ”ICA I love you”) och olika ekologiska mejeriprodukter står för den största försäljningsökningen. I slutänden bidrar satsningen till att den totala miljöbelastningen i samhället minskar.

Miljömärkning av varor ska vara enkla att förstå för inköpare och kunder. Därför ställer ICA krav på miljömärkning inom produktgrupper där det finns kriterier för detta. Detta innebär exempelvis att alla tvättmedel och allrengöringsmedel sedan länge är miljömärkta med antingen Svanen eller Bra Miljöval. Produkterna i ICA:s eget varumärke för miljöanpassade rengöringsprodukter, Skona, har exempelvis ett av dessa märken där kriterier för miljömärkning finns.

Fisk kan miljömärkas genom MSC, Marine Stewardship Council och KRAV. ICA har ett antal produkter som är märkta med dessa märken. Detta innebär att fisken kommer från ett uthålligt fiske som skyddar arterna och deras omgivande miljö samtidigt som det tillåter ett ansvarsfullt utnyttjande av dem.

ICA har börjat Svanenmärka butiker och under 2007 hade totalt cirka 240 stycken ICA-butiker blivit godkända enligt Svanen. Svanens krav innebär bland annat krav på miljösortiment, tillgång till konsumentinformation, källsortering och kontrollerad energiförbrukning.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.