Engångsartiklar och förpackningar används överallt i samhället. Vi förväntar oss att de ska vara hållbara och skydda andra produkter, exempelvis mat. De vanliga plast- och pappersmaterialen har många fördelar, men de står för en stor del av allt avfall vi slänger.

Ecolean gör miljövänligare mjölkförpackningar med hjälp av naturmaterialet krita.

Företaget Ecolean har utvecklat ekologiskt hållbara förpackningar för livsmedel. Företaget ersätter så mycket som möjligt av den ursprungliga råvaran som bygger på fossil olja med naturmaterialet krita. Fördelen är att användningen av fossil olja minskar liksom belastningen på miljön. Krita är en finkornig kalksten som lätt ”mjölar”. Kalkstenen består av skal från koraller, musslor, snäckor och andra havslevande djur som är uppbyggda av kalk. När djuren en gång dog sjönk skalen till botten och bildade tjocka lager av skal och kalkslam. Så småningom hårdnade materialet till bergarten kalksten, eller kalciumkarbonat. Detta är en process som fortfarande pågår i haven.

Man kan säga att havsdjurens ”förpackning” omvandlas till nya livsmedelsförpackningar av Ecolean. Förpackningsmaterialet Calymer TM består av minst 40 viktprocent kalk och plasterna polyeten och polypropylen. Plasten binder samman materialet och ger slitstyrka och flexibilitet. Kalciumkarbonatet ger styrka och styvhet. Ecoleans förpackning väger 40 – 45 procent mindre än motsvarande förpackning av kartong och 60 – 65 procent mindre än en plastförpackning. Ecoleans ”soft bottle” är en vätskeförpackning i en påse som kan stå för sig själv – förpackningen finns i två utföranden och används till produkter som mjölk och yoghurt. Skillnaden mellan de två varianterna är att den ena har ett stabiliserande luftfyllt handtag.

Ecolean har låtit göra jämförande livscykelanalyser av förpackningens miljöpåverkan. Ecolean-förpackningen visar sig förbruka mindre energi och vatten, ge upphov till mindre avfall och ha lägre klimatpåverkan än de vanligaste förpackningsmaterialen i livsmedelsindustrin.

Ecolean är ett ungt företag, men har redan försäljningskontor i sex länder och försäljning till över 30. Konceptet rullas ut till den globala livsmedelsindustrins stenhårda konkurrens. Ännu har inte företagets produkter helt erövrat världens indu stri. Materialet och förpackningssystemet är förhållandevis dyrt jämfört med traditionella förpackningar. Efterhand som miljöfrågorna får allt större betydelse räknar Ecolean med att företagets produkter tar än större marknadsandelar. Företaget säljer inte själva förpackningsmaterialet utan salu för färdiga förpackningar och fyllningsmaskiner. Idén påminner om Tetra Paks affärskoncept genom att kunskapsinnehållet i hela systemet höjs, vilket leder till ökade intäkter. Kanske inte konstigt med tanke på att huvudägaren heter Hans Rausing som är en av Tetra Paks grundare.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.