bildtext

EcoRub har utvecklat en egen metod för materialåtervinning av gamla bildäck.

Vart tar alla gamla bildäck vägen? Innan vi svarar på frågan kan det vara intressant att ta reda på vad ett gummidäck innehåller. Knappt hälften av däcket består av en kombination av naturliga och syntetiska polymerer. Den allra vanligaste gummisorten är styren-butadien gummi (SBR). Dessutom innehåller däcket kimrök, metall, textilväv, zinkoxid, svavel och olika tillsatsämnen.

Beståndsdelarna i däck som produceras inom EU
Material Personbilar Lastbilar, bussar
Gummipolymerer 48% 43%
Kimrök 22% 21%
Metall 15% 27%
Textilväv 5%
Zinkoxid 1% 2%
Svavel 1% 1%
Tillsatsämnen 8% 6%

Under däckets livslängd slits ungefär 20 procent (vikt) av materialet i slitbanan bort och efter ett antal tusen mil klarar inte längre däcket de krav på mönsterdjup som är fastställda i lagstiftningen. Återstoden av däcket måste därefter tas om hand på något sätt och det är bara att konstatera att utslitna bildäck utgör ett betydande avfallsproblem. Under ett år kasseras cirka 250 miljoner däck i Europa och det finns flera miljarder gamla däck som ligger lagrade på olika platser.
För att komma tillrätta med avfallsproblematiken omfattas bildäck av EU-lagstiftning kring producentansvar. Detta innebär att alla som producerar, importerar och säljer däck är skyldiga att ta emot uttjänta däck. Som konsument kan du lämna däcken hos tillverkaren eller där du köper däcken. Bildäck får aldrig slängas på soptippen och sedan 2003 gäller förbudet inom hela EU. Sedan 2006 får inte heller finfördelade däck läggas på deponi.

Här hamnar däcken

Inom EU har man identifierat fem huvudvägar för utslitna däck från personbilar, lastbilar och bussar:

  • Export till utvecklingsländer. Däcken regummeras eller används i länder med lägre krav på trafiksäkerhet. Här förväntas det att exporten efterhand kommer att minska.
  • Regummering. Den utslitna slitbanan ersätts med nytt gummi. Detta har naturligtvis miljöfördelar jämfört med att tillverka ett helt nytt däck.
  • Materialåtervinning. Gummimaterialet finfördelas (granuleras) och används i en stor mängd olika gummiprodukter för industri- och konsumentändamål. Materialersättning i vägbankar, ridbanor och fotbollsplaner är några användningsområden.
  • Energiåtervinning. Detta är det vanligaste sättet att återvinna däcken. Energiinnehållet är högt och däcken kan exempelvis förbrännas i ugnar för cementtillverkning och vid energiproduktion.
  • Deponi. Detta är inte längre tillåtet inom EU men sker sannolikt ändå på många platser.

Ökat intresse för materialåtervinning av gummi

Intresset för att mala sönder däck och använda gummit i nya produkter ökar. Ett problem är dock att åstadkomma en slutprodukt med önskade egenskaper och acceptabel kvalitet. En väg som visat sig framgångsrik är att skapa ett kombinationsmaterial som består av pulveriserat gummi som är bundet till en plastpolymer. Det norrländska företaget EcoRub AB äger ett patent inom Europa som baseras på en teknik att binda gummipulver med plast (copolymerer) och skapa ett termoplastiskt gummi. Den färdiga produkten kallar bolaget ekogummi. Via utvecklingsbolaget EcoRub är man nu i färd med att vidareutveckla produkten och tillverka den i större skala. Huvudägaren Åke Paulsson hoppas att inom några år kunna starta en fabrik i Piteå för återvinning av begagnade bildäck och tillverkning av färdiga produkter, bland annat komponenter till fordonsindustrin.
I USA tillämpas Paulssons metod redan av licenstagare och för närvarande används cirka 15000 ton/år ekogummi i olika komponenter i bildindustrin och acceptansen för det återvunna materialet ökar snabbt. I Europa ser man framför sig en marknad på flera hundratusen ton av återvunnit gummi, framförallt inom bilindustrin som har krav på sig att använda en viss andel återvunnet material i sina produkter.

Goda tekniska egenskaper och miljöfördelar

EcoRub AB har utvecklat en egen metod för materialåtervinning av gamla bildäck. Däcken klipps i mindre bitar och därefter skiljs gummit från metallen och väven och mals ned till ett pulver. Gummipulvret blandas med plast (kan vara återvunnen plast) och bindningen mellan plast- och gummipolymererna förstärks med hjälp av en patenterad kemisk reaktion. Materialet som bildas liknar gummi, är slitstarkt och har en homogen yta. Det kan sedan bearbetas med metoder och utrustningar som används för termoplaster. EcoRubs affärsidé är att tillverka ekologisk gummiduk och biokompositskivor som sedan säljs vidare.

Den viktigaste miljöfördelen är att gummi- och plastpolymerer kan återanvändas i nya produkter i stället för att förbrännas eller hamna på deponi.

Artikeln publicerad i april 2009