Att ha tillgång till säker mat är ett grundläggande krav från konsumenter över hela världen, men i ett globaliserat samhälle har livsmedelsprodukternas resa från jord till bord blivit alltmer komplex. Nya matvanor har resulterat i förändrade mönster i produktion, distribution och förvaring av livsmedel och kemiska ämnen och mikroorganismer kan orsaka föroreningar i flera steg av kedjan.

Vi talar här om bekämpningsmedel, tungmetaller, mikroorganismer, kemiska ämnen som läcker från förpackningsmaterial och andra oönskade föroreningar. Ett annat problemområde är den manipulation av livsmedel som förekommer och där otillåtna ämnen tillsätts för att dryga ut produkten, minska produktionskostnaden eller av andra skäl. Ett välkänt exempel är det kemiska ämnet melamin som tillsattes till mjölkpulver i Kina och orsakade förgiftningar hos tusentals spädbarn.

Snabb koll på föroreningar i mat

Myndigheter, forskare och konsumenter är överens om att livsmedelskedjan från jord till bord måste förbättras. Det krävs exempelvis nya snabba analysmetoder för kontroll av förekomsten av giftiga ämnen och mikroorganismer och det behövs bättre förvaringslösningar, nya förpackningar och säkrare distributionssystem. En som har funderat mycket kring livsmedelssäkerhet är Nannan Lundin vid företaget Tekfors AB. Hennes team har utvecklat ett testinstrument som kopplas till ett informationssystem och som lätt kan användas av konsumenten i butiken, eller på matmarknaden, för att skanna efter föroreningar i livsmedel.

Resultatet direkt i din smartphone

Tekfors
”Vår metod bygger på en handhållen spektrometer som sänder ut en optisk stråle. Med hjälp av spektrometern kan du kolla köttfärsen och apelsinerna direkt i butiken, eller kycklingen hemma i ditt kylskåp”, berättar Nannan Lundin. Spektrometern, som kopplas till din smartphone, har sensorer som känner av egenskaperna hos olika livsmedel och skickar informationen via en app till en server. I servern jämförs informationen med ett ”spektrabibliotek” och resultatet kan nästan omedelbart läsas av i mobiltelefonen”, förklarar Nannan.

”Spektrometern ska gå att använda av människor över hela världen och det ska finnas praktiska råd när informationen kommer tillbaka till dig. Exempelvis ”kontaminerad, avstå inköp” eller ”lägg äpplet i vatten 1-2 dagar och testa igen”, säger Nannan.
”Vårt system har svensk och europeisk livsmedelslagstiftning som utgångspunkt och ger en varning om avvikelsen från normalt innehåll är alltför stor. En varning behöver inte innebära att livsmedlet är farligt utan är en uppmaning till konsumenten att vara försiktig. I analysen görs en kontroll mot kända typer av föroreningar och om avvikelsen från det ofarliga stämmer överens med en eller flera av dessa ämnen rapporteras detta som en säker kontaminering och livsmedlet klassas som farligt”, avslutar Nannan Lundin.

Informationsbibliotek över livsmedel

Tekfors spektrometer bygger på NIR (Near Infrared) spektroskopi kopplat med avancerade statistiska klassificeringsmetoder. Systemet för livsmedelsanalys innehåller följande komponenter:

  • En handhållen spektrometer med enkelt användargränssnitt anpassat till konsumenter.
  • Klassificeringsalgoritmer och dataprofiler för olika typer av livsmedel, både i fast och flytande form.
  • En enkel webbtjänst för nedladdning och uppdatering av dataprofiler vilket gör systemet utbyggbart och kan anpassas till ett stort sortiment av livsmedel och därmed olika konsumentbehov.

Den grundläggande utgångspunkten är att inte mäta halten av olika föroreningar och analysera ett ämne i taget. Systemet utgår i stället från spektras egenskaper hos rena respektive kontaminerade livsmedel och statistiska klassificeringsalgoritmer används för att avgöra om provets spektra (”fingeravtryck”) stämmer överens med spektra för icke-kontaminerade livsmedel. Genom detta blir analysen enklare och billigare och systemet kan dessutom upptäcka avvikelser som kan misstänkas bestå av nya eller okända skadliga ämnen.

Tanken är att Tekfors ska sälja spektrometern, appen och tillhörande teknik men att spektrabiblioteket ska hanteras av en extern partner.

Artikeln publicerades i januari 2013