Plantagon växthusets sfäriska form är utvecklad för att byggas på hustak i städer.

Plantagon växthusets sfäriska form är utvecklad för att byggas på hustak i städer.

Plantagon hoppas kunna etablera livsmedelsproduktion på ett hustak i dina kvarter. Det svenska företaget riktar in sig på att kommersialisera ett vertikalt växthus som är utformat för att kunna maximera avkastningen samtidigt som produktionskedjan kommer närmare konsumenterna.

Vissa beräkningar anger att så mycket som 80 procent av världens odlingsbara ytor redan upptagits för jordbruk. Och i takt med oförminskad befolkningstillväxt, kommer fler att flytta till ständigt expanderande städer, vilket i sin tur pressar jordbruken längre och längre bort från befolkade områden. Det leder ofrånkomligen till längre transporter, ökat beroende av petroleum-baserade gödningsämnen, säger Plantagons VD Hans Hassle, och mer högintensiv monokulturodling på de återstående jordbruksarealerna. “Det är verkligen inte hållbart,” hävdar Hassle. “Vi måste hitta alternativa former för livsmedelsproduktion.”

Hans Hassle, VD, Plantagon.

Hans Hassle, VD, Plantagon.

Det grundläggande konceptet bakom vertikala växthus – att grödorna växer på ställningar så att man maximalt tar till vara hela den inglasade ytan – är inte något nytt. Nyheten som Plantagon utvecklat är en lösning som skapats av Hassles partner, Åke Olsson. Han är en hängiven ekologisk odlare som gillar tekniskt enkla men effektiva innovationer. Olsson har tagit fram ett transportsystem som långsamt förflyttar odlingslådorna från golvplanet i växthuset upp mot taket vilket eliminerar behovet av artificiell belysning.

“Ett av de problem vi upplever med de traditionella ställningarna i växthusen är svårigheten att få tillräckligt med belysning till plantorna i mitten av lådan, säger Hassle. “Genom att lådorna sätts i rörelse ser vi till att den tillgängliga belysningen fördelas jämnt till alla plantor.”

En annan utmaning som odlare ställs inför är att hitta lösningar för hur man på ett effektivt sätt kan skörda de grödor som växer högt över huvudet på växthusarbetarna. Plantagon växthuset har en plattform nära taket så att lådorna är lätt tillgängliga precis när plantorna börjar bli klara.

Mitt i det vertikala växthuset går en spiralformad transportmekanism som sakta förflyttar hundra- ja till och med tusentals jordfyllda odlingslådor uppåt i takt med att grödorna växer till sig. Lådorna ligger mot en räls som i en korkskruvsrörelse rör sig genom hela byggnationen, och en tredje räls bär med sig en anordning som roterar i en ständig uppåtgående rörelse från spiralens botten vilket knuffar lådorna uppåt några centimeter i taget. När lådan kommit längst upp trycks de färdiga plantorna ut på en skördeplattform medan nya sålådor laddas på nerifrån.

Åke Olsson, ekologisk odlare och innovatör.

Åke Olsson, ekologisk odlare och innovatör.

Odlingslådorna är tunga men utformningen av transportsystemet som Olsson har utvecklat håller nere energikostnaderna på en minimal nivå. ”Vi kan flytta de här 300-kg tunga lådorna med en motor som inte genererar mer än en hästkraft”, säger Hassle.  “Ett transportsystem på ett löpande band skulle kräva mycket mer elektricitet och skulle kräva mer komplexa tekniska lösningar som även är mer sårbara för maskinstopp. Det geniala med Åkes uppfinning ligger i att anordningen är så otroligt enkel.”

Den sfäriska formen på Plantagon växthuset är utformad för att maximera mängden ljus för odlingarna. Den ovanliga formen gör att konstruktionskostnaden ökar men företaget hävdar att den fördubblade eller till och med tredubbla avkastningen gör att byggnationen blir flera gånger mer konkurrenskraftig jämfört med traditionella växthus eller odling på friland. “Jämfört med en 10.000 kvadratmeter stor odlingsareal på friland motsvarar ett vertikalt växthus 100.000 kvadratmeter odlad jord,” säger Hassle.

Hassle förväntar sig att de väsentliga besparingarna ska ske genom att man minskar mellanhänderna i livsmedelskedjan, vilket idag kan utgöra lejonparten när det gäller det pris som konsumenten måste betala. Plantagon beräknar att upp emot 70 procent av stadsbors matkostnader går till att bekosta transport och lagring. “Vi kan leverera färska, hälsosamma ekologiskt odlade produkter direkt till konsumenten till ett lägre pris” säger Hassle.

Jordfyllda boxar rör sig långsamt igenom växthuset under tiden groddarna mognas.

Jordfyllda boxar rör sig långsamt igenom växthuset under tiden groddarna mognas.

Plantagon belönades i juni 2009 med det prestigefyllda “Idol för Innovatörer” priset vid Globe Forum i Stockholm. Globe Forum beskriver sig som en facilitator mellan innovatörer, entreprenörer och investerare med fokus på affärsinnovation, hållbarhet och marknader med hög tillväxt. Varje år ges 10 finalister möjlighet att presentera sina projektidéer inför tusen deltagare, och det vinnande förslaget röstas fram genom acklamation.

“Tack vare att vi vann Innovations Idolpriset kan vi lättare få fram vårt budskap,” säger Hassle. “I vår planering ingår att ha ett första fullskaligt projekt uppbyggt och klart för drift år 2012, och vi har redan fått intresseförfrågningar från 15 städer på fyra kontinenter. Vi uppskattar att entreprenörskap har fått ett erkännande och en ledande roll när det gäller att avgöra vår gemensamma framtid.”

Artikeln publicerad i juni 2009