Energi, i form av värme, kan aldrig förstöras. Och värme finns det gott om i serverhallen i bergrummet Pionen. Här har internetleverantören Bahnhof flera tusen servrar som konstant alstrar värme. Genom ny teknik kan nu spillvärmen tas tillvara. Praktiskt går det till så att företagskunder med anläggningar i närheten av fjärrvärmenätet, erbjuds att sälja sin överskottsvärme till Fortum. På så vis kan företagen göra något som är bra för miljön — samtidigt som de tjänar pengar på det.

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, lägre kvalitet, 61Mb)

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, högre kvalitet, 255Mb)