fbpx

Plasten skakar av sig sitt fossila arv

När plaster hamnar utanför kretsloppet, i natur och hav, blir de ett problem. Men alla de vanligaste plasterna kan återvinnas. Återvinningen genomgår en teknikrevolution och plasten skakar av sig sitt fossila...

Läs mer

Kan plast vara hållbart?

Utan plast skulle vanliga produkter väga betydligt mer, kräva mer energi och ge mer klimatpåverkan. På senare tid har plasten ifrågasatts alltmer men det finns lösningar. Mycket finns kvar att göra och Sverige har en viktig roll att...

Läs mer

Hur flyger vi i framtiden?

Flygtrafiken främjar handel, kulturellt utbyte, kunskap och upplevelser. Men flygtrafiken leder också till negativ miljöpåverkan. Hur flyger vi i framtiden?...

Läs mer

Miljönytta i Sverige och världen

I Sverige minskar utsläppen. Produktionen har blivit effektivare och mer miljösmart, genom investeringar i ny och bättre teknik. Ändå är vi ett litet land. Våra lösningar gör störst nytta när de når ut globalt.

Läs mer

FILM: Sverige tar steget mot en cirkulär ekonomi

Den gamla linjära ekonomin var uppbyggd kring produkter med en livscykel. Den har gett oss allt bra vi ser omkring oss men också avfallsproblem. Sverige har blivit bättre på att ta hand om avfallet och tagit steget mot en cirkulär ekonomi där allt tas tillvara genom återvinning och återbruk.

Läs mer

FILM: Miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla

Miljönytta är projektet som presenterar existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön, jämfört med om gammal teknik används. I över 250 artiklar och flera filmer presenteras miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla. I filmen träffar vi representanter från LKAB, Ludvig Svensson, Ångströmlaboratoriet, Borealis, Snow Power, Fortum Värme, Sveriges Byggindustrier, Vattenfall, Volvo och Solvatten.

Läs mer

FILM: Smarta textilier som renar vatten eller reglerar temperatur?

Sveriges Textil- och modeindustri har en lång historia av att ta sig an utmaningar och omvälvande förändringar. När produktutvecklingen fortsätter är miljönytta ett uttalat mål. Miljönytta besöker Ludvig Svensson i Kinna och Simonsland i Borås för att titta närmare på detta.

Läs mer

FILM: Öppen fjärrvärme

Det finns gott överskottsvärme i serverhallen där internetleverantören Bahnhof har flera tusen servrar. Genom ny teknik kan spillvärmen tas tillvara och spridas i fjärrvärmenätet.

Läs mer
  • 1
  • 2

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.