Vårt bruk av naturresurser har varit ohållbart. Det måste vi ändra på.

Men det gör vi också.