Under sommaren 2015 återpubliceras några äldre artiklar och filmer. Följande film är från 2012.

Miljönytta besöker Ångströmlaboratoriet vars forskning bidragit till utvecklingen av Sebased vågkraftverk, Boston-Powers gröna batterier samt ElectroEngines eldriftpaket för personbilar.

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, lägre kvalitet, 50Mb)

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, högre kvalitet, 135Mb)