Kemi är läran om ämnens sammansättning, egenskaper, struktur och reaktioner med varandra. Vid närmare eftertanke inser man snart att allt i vår omgivning är kemi. Kemin är också central för att nå ett hållbart samhälle i framtiden. Det är något som fem kemiföretag i Stenungssund tagit fasta på och under parollen ”Hållbar kemi 2030” tar nu företagen ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna.

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, lägre kvalitet, 58Mb)

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, högre kvalitet, 371Mb)