Den gamla linjära ekonomin var uppbyggd kring produkter med en livscykel. Den har gett oss allt bra vi ser omkring oss men också avfallsproblem. Sverige har blivit bättre på att ta hand om avfallet och tagit steget mot en cirkulär ekonomi där allt tas tillvara genom återvinning och återbruk. Svenska lösningar sprids över världen och gör att fler kan närma sig en cirkulär ekonomi.

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, lägre kvalitet, 30Mb)

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, högre kvalitet, 414Mb)