Flygtrafiken främjar handel, kulturellt utbyte, kunskap och upplevelser.

Men flygtrafiken leder också till negativ miljöpåverkan.

Hur flyger vi i framtiden?