Utan plast skulle vanliga produkter väga betydligt mer, kräva mer energi och ge mer klimatpåverkan.

På senare tid har plasten ifrågasatts alltmer men det finns lösningar.

Mycket finns kvar att göra och Sverige har en viktig roll att spela.