I Sverige minskar utsläppen. Produktionen har blivit effektivare och mer miljösmart, genom investeringar i ny och bättre teknik.

Ändå är vi ett litet land. Våra lösningar gör störst nytta när de når ut globalt.

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, lägre kvalitet, 25Mb)

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, högre kvalitet, 252Mb)