När plaster hamnar utanför kretsloppet, i natur och hav, blir de ett problem. Men alla de vanligaste plasterna kan återvinnas.

Återvinningen genomgår en teknikrevolution och plasten skakar av sig sitt fossila arv.