I modern konserveringsteknik ersätts luften i förpackningen med gaser.

I England är en trekantssandwich en klassisk lunchrätt. Kunden i livsmedelsdisken vill kunna se hur mackan ser ut och förpackningen måste uppfylla livsmedelshygieniska krav. Under många år har därför smörgåsarna paketerats i plastförpackningar. Men inte nu längre.

Marks & Spencer, har i samarbete med Sheffield Hallam University och tryckeriet Nampack tagit fram en återvinningsbar sandwichförpackning. Förpackningen är baserad på förnybar råvara som belönats med miljöpriser. Kunderna har tagit emot förpackningen väl. Fönstret består av genomskinlig majsstärkelse och förpackningen fungerar till och med bättre än den gamla plastförpackningen eftersom dess finurliga konstruktion gör att den förvandlas till en bricka då den öppnas. Kartongen till förpackningen tillverkas vid Iggesund Paperboards bruk i Workington i Storbritannien. Affärsområdet Iggesund Paperboard tillhör skogsindustrikoncernen Holmen AB.

Moderna konserveringsmetoder

Marks & Spencer säljer mackor i återvinningsbara förpackningar.

Marks & Spencer säljer mackor i återvinningsbara förpackningar.

Det räcker oftast inte med en bra förpackning för att bevara ett livsmedel under längre tid. Idag använder vi oftast kyla för att konservera maten. Det ger bra resultat ur hållbarhets- och livsmedelshygienisk synpunkt, men nedfrysning orsakar energiförbrukning i hela kedjan från livsmedelsfabriken till din frys. I modern konserveringsteknik kan man istället ersätta luften i förpackningen med gaser. Livsmedel som kött, korv och färdiga rätter förpackas i något som kallas modifierad atmosfär. Detta innebär att luften i förpackningen ersätts med en blandning av kvävgas, koldioxid och i vissa fall syrgas. Gaserna skapar en miljö där matvarorna håller sig fräscha under lång tid och istället för nedfrysning räcker nedkylning. Illasinnade mikroorganismer växer till långsamt och hållbarheten ökar.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.