Säkerhets- och miljöaspekterna är starka argument för att transportera flygbränsle med tåg.

Säkerhets- och miljöaspekterna är starka argument för att transportera flygbränsle med tåg.

Allt flygbränsle som används i flygplanstrafiken vid Arlanda flygplats lagras och distribueras av ett företag som heter AFAB, A Flygbränslehantering AB. Fram tills för några år sedan skeppades bränslet med fartyg till Stockholms hamn och därefter gick lastbilstransporter genom Stockholm till Arlanda med bränslet. Ungefär sextio tankbilar om dagen levererade bränsle till Arlanda. Att ett så stort antal tankbilar trafikerade Stockholm dagligen var inte önskvärt, varken ur säkerhets- eller miljösynpunkt. Tillsammans med Green Cargo tog AFAB fram en ny logistiklösning som skulle minska denna problematik väsentligt.

Den nya lösningen har använts sedan 2006. Förändringen ledde till att fartygen numer går till Gävle hamn, istället för till Stockholm. Där lastas bränslet på tåg som kör till en bränsledepå i Brista. Den sista biten in till Arlanda transporteras flygbränslet i nedgrävda pipelines. Det finns flera fördelar med denna transportlösning. Dels undviker man att bränsletransporterna går med lastbil genom Stockholms innerstad, vilket är betydligt bättre ur säkerhetssynpunkt. Dels sker transporterna enklare och är mer smidiga att hantera. Lossningstiden i hamn har kortats och leveranser sker vid ett par förutbestämda tidpunkter dagligen. Förut gick en strid ström av bränsleleveranser till flygplatsen. Därutöver är vinsterna för klimatet stora. Jämfört med den tidigare lösningen, med båt till Stockholm och lastbilstransporter därifrån, har förändringen inneburit utsläppsminskningar på 2 400 ton CO2 per år. Det är ett tydligt exempel på att det finns stor potential att minska utsläpp från transporter ifall det är möjligt att tänka nytt och skapa nya transportvägar eller transportmönster. Utsläppsminskningen beror i detta fall huvudsakligen på att man har ersatt lastbilstransporterna med tåg, som har betydligt lägre utsläpp eftersom de under större delen av sträckan drivs med förnybar el.

Vinsterna med den nya lösningen för flygbränsletransporter är alltså många. Just vinsterna för klimatet uppmärksammades av LFV som tilldelade AFAB, GreenCargo och Gävle Hamn 2009 års så kallade Ecologistics award. Därutöver har flera europeiska flygplatser visat intresse för att transportera flygbränsle med tåg, vilket inte är särskilt vanligt idag, vad gäller flygbränsletransport. Säkerhets- och miljöaspekterna är starka argument för att tåg är ett ytterst intressant alternativ till lastbilstransport.

Artikeln publicerad i April 2010