Bioplaster är plaster som har sitt ursprung i biobaserade råvaror, eller som har egenskaper som gör dem biologiskt nedbrytbara. Bioplaster kan alltså göra miljönytta på flera sätt och på Miljönytta hittar du ett antal artiklar som handlar om båda typerna av bioplaster. Läs exempelvis om ”Förnybart barriärmaterial för livsmedelsindustrin” och ”Samma plast – fast med annorlunda råvara”.

Enligt branschorganisationen European Bioplastics kommer den globala produktionen av bioplaster att mer än fördubblas under åren 2010 till 2015. År 2010 var produktionskapaciteten för bioplaster 700 000 ton och den antas öka till 1,7 miljoner ton till 2015. Redan under 2011 kommer produktionen troligen att passera 1 miljoner ton. En tydlig trend är att förhållandet mellan biologiskt nedbrytbar plast och plast från biobaserade råvaror förändras över tiden. Plast från biobaserade råvaror ökar för närvarande mest. Europa är världens största marknad för bioplaster och är ledande inom forskning och utveckling. Antalet produktionsanläggningar för bioplast ökar emellertid mest i Asien och Sydamerika. I den här artikeln belyser vi kopplingen mellan Europa och Sydamerika och visar hur det svenska förpackningsföretaget Tetra Pak använder sig av bioplast från Brasilien i skruvkorkar till mjölkförpackningar

För två av sina populära varumärken i Brasilien lanserar för närvarande företaget Nestlé mjölkförpackningar från Tetra Pak med skruvkorkar av bioplast. Det är första gången som växtbaserad polyeten används i kartongförpackningar och Tetra Pak betraktar den nya skruvkorken som ett viktigt steg på vägen mot livsmedelsförpackningar som helt är tillverkade av förnybart material.

Helt förnybara förpackningar är målet

För närvarande är den genomsnittliga andelen förnybart material i Tetra Paks förpackningssortiment cirka 73 procent. Den höga andelen hänger samman med att trä från skogen utgör en viktig råvara i förpackningarna.  ”Bioplasten är nästa steg på vår resa mot förnybarhet”, säger Dennis Jönsson, Tetra Paks Koncernchef. ”Våra kartongförpackningar har redan god miljöprestanda och med introduktionen av en skruvkork i förnybar polyeten – och vårt engagemang för att utöka användningen till andra plastkomponenter – blir det snart verklighet med en förpackning som är tillverkad av hundra procent förnybart material”, avslutar Dennis.

Bioplasten, som är en form av högdensitetspolyeten (HDPE), består av råvara från sockerrör. Processen har utvecklats av Braskem SA som är Brasiliens största petrokemiföretag. Polyetenmolekylerna tillverkas av etanol som kommer från sockerrör. Etenen polymeriseras därefter till polyeten som används vid tillverkningen av skruvkorkarna till mjölkförpackningarna. Den färdiga bioplasten har samma egenskaper som plast som är tillverkad av fossil råvara men klimatpåverkan blir lägre. Bioplasten tillverkas i en fullskalefabrik som Braskem uppfört i södra Brasilien. Leveranserna till Tetra Pak inleddes under 2011 och är i storleksordningen 5000 ton/år. Detta motsvarar ungefär 5 procent av den årliga plastförbrukningen till alla Tetra Paks skruvkorkar och mindre än 1 procent av koncernens totala plastanvändning.

”Detta är Tetra Paks första lansering med förnybar plast och vi ser framöver att andra förnybara råvaror som finns tillgängliga i Europa ska kunna användas som bas för tillverkningen”, säger Jonny Olsson, VD för Tetra Pak i Norden. ”Vi ser att intresset är mycket stort hos våra kunder för detta, och vår ambition är att lansera förnybar plast i Norden så snart det är möjligt. Hur snabbt det går beror på tillgången till bioplast men också på att det behövs viss teknologiutveckling”, avslutar Olsson.

Artikeln publicerad i november 2011