Fordonsindustrin är för närvarande inne i en stor omställningsprocess. Att människor och varor måste transporteras är de flesta helt överens om. Dock är det allt fler av oss som anser att priset i form av klimatpåverkan och andra negativa miljöeffekter från bilar och lastbilar börjar bli alltför högt. Intresset för miljöanpassade fordon har därför ökat och i omställningsprocessen samspelar olika lagkrav med konsumenternas vilja att minska de egna bränslekostnaderna, men också att bidra till en bättre miljö.

Bilindustrins primära fokus ligger på att förändra och förbättra de redan existerande bensin- och dieseldrivna motorerna och växellådorna, men utvecklingen av motorer som kan drivas med förnybara bränslen ges hög prioritet.

Motorkonceptets användning av metallpulver gör att motorerna får en fördelaktig kombination av låg vikt, kompakt design och hög prestanda.

Motorkonceptets användning av metallpulver gör att motorerna får en fördelaktig kombination av låg vikt, kompakt design och hög prestanda.

Företaget Höganäs AB, med säte i Skåne, är en viktig spelare i utvecklingen av miljöanpassade fordon. Företaget bidrar med metallpulver som bland annat används i motorkomponenter och växellådor för att minska vikten och därmed bränsleförbrukningen. Företaget har också värmeresistenta produkter som kan klara de höga temperaturerna i motorer som drivs på etanol och biodiesel.

Som ett pilotprojekt i utvecklingen av miljöeffektiva motorer har Höganäs har kastat sina ögon på ett fordon som egentligen från början är miljöanpassat, nämligen cykeln. I Kina och andra asiatiska länder är efterfrågan stor på billiga, flexibla och miljövänliga transportmedel. En vanlig cykel är naturligtvis ett utmärkt alternativ, men en cykel med en liten elmotor är mycket eftertraktad i dessa länder. Lanseringen av Höganäs nya motorkoncept sker därför i samband med världsutställningen i Shanghai.

God räckvidd, hög prestanda och livscykeltänkande

Höganäs nya koncept av elmotorer gör miljönytta och sparar samtidigt slitaget på cyklistens knän. Motorkonceptets användning av metallpulver gör att motorerna får en fördelaktig kombination av låg vikt, kompakt design och hög prestanda.

Genom att kombinera hög effekt och låg vikt med en modulär design, är motorn lämplig att använda i ett stort antal applikationer.

Genom att kombinera hög effekt och låg vikt med en modulär design, är motorn lämplig att använda i ett stort antal applikationer.

“Eftersom kraven är höga på kombinationen av prestanda och kostnad valde vi elcyklar när vi introducerar vårt nya motorkoncept. Vi är övertygade om att vi har en unik produkt. Den är lättare än andra elmotorer och monterad i vår elcykel ger den en räckvidd på mer än 7 mil”, säger Höganäs koncernchef och VD Alrik Danielson. “Det är en mycket effektiv och kompakt motor för direkt kraftöverföring utan växellåda. Genom att den kombinerar hög effekt och låg vikt med en modulär design, är motorn lämplig att använda i ett stort antal applikationer. Den passar i lätta fordon som mopeder och vespor, men också i pumpar, fläktar och generatorer”, konstaterar Alrik Danielson. Avsikten är att licensiera och låta legotillverka motorerna.

”Genom hela utvecklingsprocessen har vi ansträngt oss för att minimera motorns miljöpåverkan. Till statorn används metallpulver som är tillverkat av återvunnet metallskrot. I motorn används mindre mängd magneter och koppartråd än i jämförbara, traditionella elmotorer. Dessutom är den utvecklad för att kunna återvinnas på ett effektivt sätt”, avslutar Alrik Danielson.

Resurseffektiv teknologi

Pulvermetallurgi erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella teknologier. Genom att konstruera med metallpulver kan man uppnå materialbesparingar på 20–30 procent, vilket minskar den totala miljöpåverkan. Dessutom förkortar metallpulverteknologin ofta produktionstiderna. En detalj tillverkad av metallpulver kräver vanligen ingen eller minimal bearbetning, vilket sparar tid, resurser, material och pengar. Pulvermetallurgin är energieffektiv och förbrukningen av energi vid komponenttillverkning blir ungefär hälften så stor jämfört med traditionella teknologier. Höganäs produktion av metallpulver är till två tredjedelar baserad på återanvänt skrot. Återanvändningen medför minskad resursförbrukning och miljöpåverkan.

Artikeln publicerad i maj 2010