Miljösmart varmvatten med värmelagring

Energi måste ofta lagras som värme för att sedan kunna värma upp bland annat bostäder som fabriker.

Ett problem som lätt uppstår i sammanhanget är att värmeenergin läcker ut, genom att omgivningen värms. Denna form av energiförlust kan förstås motverkas genom bra isoleringsmaterial. Men även det bästa material medför värmeförlust. För att uppnå ett mer energieffektivt samhälle är en viktig målsättning att minimera energiförlusten vid värmelagring.

Snillrikt sätt att lagra energi på

Så kallade fasskiftsmaterial erbjuder en lösning på problemet med värmeförlust. Dessa material genomgår fasförändringar, reaktioner som reversibelt lagrar respektive släpper ut värme. Exempelvis kan ett material övergå från fast till flytande form i takt med att värme lagras i den. Värmeenergin lagras därefter effektivt, tills fasskifte tillbaka till fast form sker och värmen återförs till omgivningen. Fasskiftsmaterial utnyttjas redan inom bland annat industrin samt för att lagra solenergi. I takt med att materialen förbättras, blir billigare och mer miljövänliga kan de också bidra till att göra våra hem grönare.

Energibesparingar i hemmet

Hittills har energieffektiviseringsåtgärder framförallt fokuserat på uppvärmning av hem, medan uppvärmning av vatten inte ägnats lika mycket uppmärksamhet. Att minska spillvärmet från vattentankar är samtidigt en viktig miljöåtgärd i Sverige. Desto viktigare är det i länder som Storbritannien och Irland där också många bostäder i stadsmiljöer värms upp via egna varmvattentankar. Nyligen har dock Dr Michael Mckeever, som till vardags forskar vid Dublin Institute of Technology, uppfunnit en anordning som kan minska spillvärmet påtagligt i tankarna. Lösningen har varit att finna ett fasskiftsmaterial som smidigt och billigt kan utnyttjas i hemmet.

Lagrar och avger energi vid behov

Mckeevers i grunden enkla innovation går ut på att tankarna täcks med en beläggning som innehåller fasskiftsmaterial. Materialet, som både kan existera i flytande och fast form, kan lagra sex gånger så mycket energi vid 60° C som vatten vid samma temperatur. När varmvattentankar används i hemmet brukar de stå varma under natten. Det är då omfattande mängd energi går förlorad. Men när energin avges från en tank som täckts med Mckeevers beläggning lagras mycket av energin i materialet. Då sker fasskifte från fast till flytande form. Under dagen, när varmvattnet används för att exempelvis ta en varm dusch, sjunker vattentemperaturen i tanken. Då avger fasskiftsmaterialet en del av den energi som lagrats., i takt med att en fasövergång till fast form sker. Eftersom den lagrade energin värmer upp vattnet minskar behovet att värma upp tanken på traditionellt vis.

Både miljön och familjebudgeten kan bli vinnare

Snart planerar Mckeever att lansera sin idé i form av en konkret produkt. Det rör sig om små triangelformade beläggningar som kan användas för att täcka vattentankar av olika storlek. Irish Times rapporterar att uppemot 10 enheter kan behövas för att maximera energieffektiviteten. Eftersom kostnaden för varje enhet bara landar på runt 15 Euro blir investeringskostnaden begränsat för hushållen. Genom att minska hushållens energiförbrukning kan investeringen inom mindre än ett år förväntas återbetalas. Det återstår att se omjust  Mckeevers produkt blir en succé eller inte, men i förlängningen finns hursomhelst goda möjligheter för fasskiftsmaterial att skapa mer energismarta hem. En fördel med tekniken är just att rätt material automatiskt kommer att avge och lagra värme vid lämplig temperatur. De smarta materialen är således både energismarta och energibesparande.

 Artikeln publicerad i augusti 2012