fbpx

FRAMTIDEN

Sedan flera år är miljötänkandet ofta en integrerad del av företagens affärsidé och här på miljönytta.se finns ett stort antal artiklar om svenska företags miljönyttor. Medan de flesta artiklar handlar som sådant som finns på marknaden, tillåter vi oss under denna avdelning att smygtitta in i framtiden, på vad som kan bli morgondagens stora miljönyttor.

I vätgassamhället blir avgaserna vatten

När fossila bränslen ersätts med väte elimineras förbränningsutsläppen. Jämfört med elbilar med batteri kan vätgasdrivna bränslecellsbilar redan idag få längre räckvidd utan långa laddtider. En vätgasekonomi kräver i gengäld andra system för förvaring och distribution, och tillgång till grön el för vätgastillverkning. Men många länder har högt satta mål. Väteekonomin eller vätgassamhället är en tänkt framtid där dagens energisystem...

Läs mer

Flytande batterier

Att balansera elproduktionen mot konsumtionen är en ständig utmaning, som blir mer påtaglig när andelen förnybara källor ökar i energimixen. Det talar för att integrera energilagring i elnäten – men tillgänglig batteriteknik har hittills gjort det alltför kostsamt. Flytande batterier, där elektroder av billiga material hålls i vätskefas vid hög temperatur, erbjuder en tänkbar lösning.

Läs mer

Syntetiska livsmedel

Den storskaliga djurhållningen är förknippad med betydande växthusgasutsläpp och andra miljöfrågor som näringsläckage. Effektivisering måste vägas mot djurskydd. Samtidigt växer behovet av livsmedel liksom efterfrågan på kött. En möjlig väg ur dilemmat erbjuds genom syntetisk biologi. Alternativa proteinkällor är under utveckling, och laboratorieodlat kött har redan börjat se dagens ljus. I augusti 2013 serverades den första hamburgaren tillverkad av laboratorieodlat kött. Stamceller från komuskler odlades i näringslösning, och bildade små vita strängar av protein.

Läs mer

Hållbar Kemi 2030

Under sommaren 2015 återpubliceras några äldre artiklar. Följande artikel skrevs 2012. ”2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara råvaror och energi och bidrar till ett hållbart samhälle.” Visionen om ett hållbart samhälle och en blomstrande kemiindustri togs fram år 2010 av kemiföretagen AGA, Akzo Nobel, Borealis, INEOS och Perstorp...

Läs mer

Attraktivare eldrift med bättre batterier och snabbladdning

Eldrift kan göra transporter lika gröna som produktionen av den underliggande elen förmår, och är en viktig möjlighet för att minska de fossila utsläppen. Hur attraktiv eldrift är som alternativ beror av batteriteknikens förmåga, dess kostnadseffektivitet, och hur väl laddningslösningarna presterar. Nya batterityper, pressade priser och snabbare laddning har börjat förändra kalkylerna i eldriftens favör. Elektroniken utvecklas i snabb...

Läs mer

Nya material formar framtiden

Från höghållfasta stål och metalltrikåer till mer futuristiska aerogeler, metallskum och amorfa metaller kan nya material ge hållbara, lättare produkter med nya egenskaper, och minskade transportutsläpp. Samtidigt pågår en processutveckling som minskar utsläpp och sparar energi i masstillverkningsledet. En stor del av vår energikonsumtion går åt till att förflytta saker, inte sällan tillverkade av stål. Stål är ett av...

Läs mer

Drönare hittar nya transportvägar

Summan av de sista transportleden med bil är i dagsläget ett av de svartare fåren bland transportsektorns utsläpp. Förarlösa farkoster kan öppna nya avlastande distributionskanaler, minska utsläpp och bli en genväg till infrastruktur där vägnät saknas. Transportsektorn, med sitt höga nyttjande av fossila bränslen, är näst efter energiproduktion den största utsläppssektorn. Många transporter är långväga, men när lastvolymerna kan...

Läs mer

Integrerad energilagring

Med ökad förnybar elproduktion ställs nya krav på förmågan till kraftbalansering. Att integrera energilagrande buffertsystem i elnäten kan göra det möjligt att öka den förnybara andelen över vad som annars hade varit praktiskt möjligt. En mångfald av lagringsmetoder med olika för- och nackdelar är under utveckling, något som drivs på av framsteg inom batteri- och materialteknik. En framtid med...

Läs mer

Supermaterial med miljöpotential

Grafen är hårdare än diamanter, starkare än stål och samtidigt det tunnaste materialet på jorden. Som om detta inte räcker är materialet böjligt, lätt, genomskinligt, avleder värme samt leder elektricitet 200 gånger bättre än kisel. Forskare och industri talar nu om ett nytt supermaterial, och idéerna för att använda grafen för miljönytta är flera. Under 1930-talet presenterades plasterna som...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »