fbpx

FRAMTIDEN

Sedan flera år är miljötänkandet ofta en integrerad del av företagens affärsidé och här på miljönytta.se finns ett stort antal artiklar om svenska företags miljönyttor. Medan de flesta artiklar handlar som sådant som finns på marknaden, tillåter vi oss under denna avdelning att smygtitta in i framtiden, på vad som kan bli morgondagens stora miljönyttor.

Framtidens energi kan inhämtas i himlen

Miljönyttiga energiföretag får allt fler högt flygande planer. Från uppblåsbara storskaliga vindturbiner i luften till mindre glidflyg som är kopplade till generatorer vid marken – flera satsningar på luftburna energilösningar vinner förtroende hos investerande organisationer och företag. Vi på jorden har en potentiell skatt av förnybar energi ovanför oss. Ett problem med vindkraften som den ser ut idag är...

Läs mer

Under vattenytan växer hopp om nya biobränslen

Allt fler ögon vänds nu mot odling av alger under vatten – men på land i öknen. Tekniken finns redan och nu övergår forskarna och näringslivet från att hoppas till att tro att alger ska vara gångbara som biobränsle i kommersiell fullskala. Alger växer i odlingsanpassade bassänger i USA:s södra ökenområden. Hos forskare som söker hållbara lösningar på samhällets...

Läs mer

Energiskörd – att återvinna spillenergi

Energiskörd handlar om att utnyttja lågvärdig energi som annars går till spillo, främst till att driva elektronik med låga effektkrav. Det ger miljönytta genom att mer nyttigt arbete utförs av den energi vi redan producerat. Samtidigt finns många tillämpningar där det är gynnsamt att inte behöva batterier eller kabeldragningar – allt från marksensorer till kroppsimplantat. Innovationer som piezoelektriska material...

Läs mer

Effektivare resursanvändning i jordbruket

Precisionsjordbruk handlar om effektivare resursutnyttjande och insatser som anpassas till de lokala förhållandena på odlingsfälten. Genom modern teknik kan man på geografisk precisionsnivå samla in och koordinatsätta detaljinformation om miljöfaktorer och näringsstatus. Informationen gör det möjligt för jordbrukarna att rikta sina åtgärder, vilket sparar resurser och minskar näringsläckaget. Det gör precisionsjordbruket till en viktig del av det framtida jordbruk...

Läs mer

Framtidens fiskodlingar

Fisk och skaldjur är en väsentlig del av den globala livsmedelsproduktionen, men också en resurs som länge har behandlats oaktsamt. Fångsterna från hav, sjöar och vattendrag har planat ut, medan fisk- och skaldjursodlingen blivit allt mer expansiv. I framtiden behövs än mer akvakultur – men med mindre miljöbelastning. Odling i slutna ekosystem kan eliminera läckage av näringsämnen och kemikalier...

Läs mer

Allt hetare för geotermisk energi

Förbättrad teknik kan i framtiden bana väg för större utnyttjande av den värmeenergi som finns lagrad i jordens inre. Geotermisk energi kan utnyttjas för kontinuerlig produktion av värme och elektricitet och därmed fungera som en pålitlig baskraft. Från att tidigare ha varit förbehållen vissa geologiskt gynnsamma områden är geotermisk energi på väg att bli ett alternativ för världen i...

Läs mer

Artificiell fotosyntes kan ge solbränsle

Allteftersom energibehovet växer blir det också viktigare att frigöra sig från beroendet av fossila bränslen. Alltmer energi produceras från förnybara källor, men en utmaning är att möta transportsektorns särskilda krav på lagringsbarhet. Kanske blir lösningen att stöpa solenergi direkt i bränsleform, utan att ta omvägen förbi olja och biobränslen, genom att härma växternas egen energilagring i ett integrerat system?...

Läs mer

Nu blommar öknen

Genom att använda resurser som finns i överflöd till att producera sådana som det råder brist på, kan man sikta bortom hållbar utveckling och göra känsliga ekosystem grönare och mer produktiva. När innovativa metoder strålar samman till helhetslösningar öppnar det på ett lönsamt och möjliggörande sätt för tillväxt och utveckling i jordens mest eftersatta områden. Extrema torrområden och öknar...

Läs mer

Lättviktsmaterial möjliggör smartare transporter

Transportsektorn står för en betydande miljöpåverkan, både när det kommer till utsläpp av växthusgaser och ämnen som svavel. Samtidigt är behovet av välfungerande transporter omfattande i en alltmer globaliserad värld. Lyckligtvis finns tekniska lösningar som påtagligt kan minska transportsektorns miljöpåverkan runtom världen. Nya lättviktsmaterial har redan börjat göra energimässigt smartare resor möjliga och kan bidra ännu mer i takt...

Läs mer

Energi från undervattensströmmar

Att utnyttja de kraftiga vattenströmmar som finns i världshaven för att producera energi är en mycket lockande tanke. Denna energikälla är nämligen väldigt omfattande och finns tillgänglig i stora delar av världen. Vattenströmmar är inte bara förnyelsebara, utan dessutom en naturkraft som på ett tillförlitligt och kontinuerligt sätt kan producera energi. Att faktiskt kunna tämja vattenkraften har däremot visat...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »