fbpx

FRAMTIDEN

Sedan flera år är miljötänkandet ofta en integrerad del av företagens affärsidé och här på miljönytta.se finns ett stort antal artiklar om svenska företags miljönyttor. Medan de flesta artiklar handlar som sådant som finns på marknaden, tillåter vi oss under denna avdelning att smygtitta in i framtiden, på vad som kan bli morgondagens stora miljönyttor.

Framtidens TV kan vara betydligt energisnålare

Efter sömn och förvärvsarbete är tv-tittande den enskilda aktivitet som svenskarna använder mest tid till. En studie som finansierats av Energimyndigheten visar att en knapp majoritet av hushållen har två eller fler tv-apparater hemma, medan närmast alla har minst en apparat. Ca 5 procent av hushållselen i Sverige går till tv-apparaterna. Ytterligare 14 procent utnyttjas för att driva datorer,...

Läs mer

Fasskiftsmaterial sparar energi och pengar

Energi måste ofta lagras som värme för att sedan kunna värma upp bland annat bostäder som fabriker. Ett problem som lätt uppstår i sammanhanget är att värmeenergin läcker ut, genom att omgivningen värms. Denna form av energiförlust kan förstås motverkas genom bra isoleringsmaterial. Men även det bästa material medför värmeförlust. För att uppnå ett mer energieffektivt samhälle är en...

Läs mer

Cellulosa-baserade batterier

Batterier som innehåller tungmetaller innebär en fara för såväl miljön som människors hälsa. Även de mer miljövänliga batterier som utvecklats under senare tid bör läggas i särskilda fack vid sopsortering. Men i en snar framtid kan det vara möjligt att helt undvika metaller i våra batterier. Forskare vid Uppsala Universitet har tidigare rönt internationell uppmärksamhet genom prototypen på en...

Läs mer

Framtidens flyg drivs på alger

Drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid kommer från flygbranschen. Nu arbetas det intensivt för att minska den andelen. En grundpelare i det arbetet rör forskning kring miljövänliga biobränslen. Det vanligaste flygbränslet i kommersiella plan med jetmotorer är så kallat Jet A1. Det liknar ett vanligt dieselbränsle, men är anpassat för att klara de extra påfrestningar som stora...

Läs mer

Pumpkraft lagrar energi

Vindkraft och andra förnyelsebara energikällor ersätter löpande de europeiska kolkraftverken. De nya energikällorna må vara gröna, men de bidrar också till en mer volatil energiproduktion. Produktion från vind- och solkraft är inte lika enkla att reglera som produktionen från kol- och kärnkraftverk då den är beroende av förutsättningar utom människans kontroll. Den ökande andelen förnyelsebar energiproduktion ställer därför också...

Läs mer

Laboratorieodlat och miljövänligt kött

Köttproduktion står för 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från skogsavverkning för att göra plats för betesmark, och svensk köttproduktion släpper ut klart mindre växthusgaser än sina internationella konkurrenter. Men köttproduktionen är och förblir en del av klimatutmaningen. Kött odlat i laboratorium kan minska utsläppen. Köttets del i klimatutmaningen Köttproduktion står för...

Läs mer

Flytande naturgas kan minska sjöfartens utsläpp

Den internationella sjöfarten är en stor utsläppskälla av svavel, kväveoxider och koldioxid. Att byta ut det konventionella fartygsbränslet mot flytande naturgas gör det möjligt att kraftigt minska sjöfartens miljöpåverkan. Den internationella sjöfarten står i dag för cirka 4 procent av de årliga globala utsläppen av svavel, 7 procent av utsläppen av kväveoxid och knappt 3 procent av koldioxidutsläppen. Miljöinovationer...

Läs mer

Koldioxidneutral bensin

Transportsektorn står för 13 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. I Sverige är siffran än högre; inrikes transporter står för mer än 30 procent av de svenska utsläppen. Det gör att jakten på miljövänliga bränslen är en central del i kampen mot utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarna. Strävan efter att producera koldioxidneutrala bränslen är fortgående, och en stor...

Läs mer

Energilagring med svänghjulsteknik

Att lagra energi är nödvändigt, dels för frekvensreglering och dels för att skapa förutsättningar för miljövänliga fordon. Svänghjul kan vara en del av lösningen på problemet. Förnyelsebara energikällor ställer krav på reglerkraft I takt med att utbyggnaden av energikällor med ojämn uteffekt, som exempelvis vindkraft, ökar ställs också allt högre krav på att investera i välfungerande reglerkraft. Det faktum...

Läs mer

Fusion tämjer solens kraft

Varje timma producerar solen energi ekvivalent med 3,8*10^23 kilowattimmar. Varje sekund produceras mångdubbelt mer energi än vad hela jorden gör av med under åratal. Då är det inte så konstigt att forskare länge drömt om att tämja den enorma potential som solens energiomvandling erbjuder. Vad är det då som händer 150 miljoner kilometer bort? Fusion händer. Mindre atomkärnor smälter...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »