fbpx

FRAMTIDEN

Sedan flera år är miljötänkandet ofta en integrerad del av företagens affärsidé och här på miljönytta.se finns ett stort antal artiklar om svenska företags miljönyttor. Medan de flesta artiklar handlar som sådant som finns på marknaden, tillåter vi oss under denna avdelning att smygtitta in i framtiden, på vad som kan bli morgondagens stora miljönyttor.

Framtidens byggnader växer samman med miljön

Debatten om staden som miljöhot är gammal. Under den industriella revolutionen var sinnebilden av staden en smutsig plats där folk trängdes i ohygieniska förhållanden och jobbade på skitiga fabriker. Staden förde med sig mycket gott, som exempelvis jobb och välstånd, men något miljömässigt ideal var det inte. Sammankopplingen mellan städer och miljöförstöring är dock falsk. I dagsläget är det...

Läs mer

Det lilla är det stora inom produktion

Ofta beskrivs samhällsekonomisk utveckling som en resa från en jordbruksbaserad ekonomi, via industrialisering, till ett tjänstesamhälle. Och visst ligger det något i den beskrivningen. Kring förra sekelskiftet jobbade en klar majoritet av svenskarna inom jordbruket. Idag är det bara några få procent som är sysselsatta i den branschen. Andelen anställda inom industrin växte fram till runt 1960, men har...

Läs mer

Större sjöfart med mindre miljöpåverkan

Den internationella sjöfarten är en viktig del av den globala ekonomins blodomlopp. Sjöfarten står nämligen för över 80 procent av världens transporter. Även om sjöfarten i dagsläget är det energieffektivaste transportmedlet för större mängder gods, har sektorn allvarliga problem att tackla. Sjöfarten står för tre procent av världens koldioxidutsläpp, och utsläppen förväntas dubblas till 2050. Därtill kommer uppseendeväckande oljeutsläpp...

Läs mer

Generationsväxling i kärnkraftverken

1932 upptäckte den engelske fysikern James Chadwick neutronen; en partikel i atomers kärna som saknade elektrisk laddning. Kombinerat med tidigare forskning kring förhållandet mellan massa och energi lade upptäckten den teoretiska grunden för kärnkraften. Förenklat kan man säga att kärnkraft går ut på att klyva stora atomer, vanligtvis uran, genom att bombardera dem med neutroner. När urankärnan klyvs bildas...

Läs mer

Utsläppsfri kolkraft?

I Sverige står industrin, enligt Naturvårdsverket, för 23 procent av utsläppen av växthusgaser. Lägger man till produktion av el och värme blir andelen 36 procent. Transportsektorn står för en ännu högre andel av utsläppen, men industrin och näringslivet har en viktig roll att spela i kampen mot klimatförändringarna. En av de mest lovande tekniska innovationerna som utvecklas för att...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »