Volvo personvagnar kommer att börja tillverka en  serie med el-hybridbilar 2012. Elproducenten Vattenfall kommer att ta fram ett system med uppladdningsstationer.

Volvo personvagnar kommer att börja tillverka en serie med el-hybridbilar 2012. Elproducenten Vattenfall kommer att ta fram ett system med uppladdningsstationer.

Svenska biltillverkaren Volvo och kraftbolaget Vattenfall har gått samman i ett samarbetsprojekt för att utveckla ett fordon som går på både el och diesel. Detta unika samarbete kan innebära att Volvo börjar producera el-hybridbilar 2012 med Vattenfall som leverantör av uppladdningsstationer för allmänheten och ett betalsystem.

Den stora fördelen med el-hybrider är möjligheten att ladda batterierna från vilket el-uttag som helst vilket gör att bilförare kan tanka hemifrån. Med högeffektiva el-motorer säger sig Volvo kunna hålla priset nere på en kostnad motsvarande 3 Euro per 10 mils körsträcka med litiumbatterier. Det innebär en femtedel jämfört med dagens bensinmotorer eller en tredjedel jämfört med de mest effektiva dieselmotorerna.

De som ligger bakom det nya företaget tror att samarbetet kommer att snabba på utvecklingen och minska kostnaderna för forskning och utveckling. “Eftersom två bolag kommer att dela kostnaderna för forskning och utveckling kan vi snabbare och mer effektivt utveckla produkten” hävdar Stephen Odell, ordförande och verkställande direktör på Volvo Personvagnar.

Batterierna i den nya el-hybriden kommer att ta ungefär 5 timmar att ladda och extra kraft tillförs genom att man fångar upp den extra energi som frigörs i samband med inbromsning. Hybriden kommer att kunna köras ca 50 km på en laddning vilket motsvarar vad de flesta pendlare behöver för att ta sig till jobbet och hem igen. För längre resor kommer Volvo erbjuda en extremt effektiv dieselmotor som drar mindre än två liter per 10 mil.

Nollutsläppsalternativ

Vattenfall kommer att erbjuda el-hybridägarna möjlighet att skriva på el-avtal med enbart förnyelsebar el och då specifikt vind eller vattenkraft som ett alternativ till den befintliga mixen av el-källor. Vattenfalls ordförande och verkställande direktör är entusiastisk: “Vi tror verkligen på detta. Det här kommer att ta Vattenfall—och bilindustrin till en helt ny nivå”

Bilförare kommer att kunna ladda batterierna med el utvunnen ur förnyelsebara källor.

Bilförare kommer att kunna ladda batterierna med el utvunnen ur förnyelsebara källor.

Vattenfall beräknar att behovet av el inte skulle öka mer än 6 % över nuvarande baslinje om alla i Sverige bytte till nya personbilar och det ligger väl inom marginalerna för industrins kapacitet.

Nästan all elektricitet i Sverige härrör från vatten och kärnkraft och ingendera medför något signifikant koldioxidutsläpp Vattenfall däremot är en stor aktör i andra europeiska länder där elektricitet oftare produceras med hjälp av fossila bränslekällor. Även i de fall då elektricitet genereras från kol och olja hävdar företaget att el-bilar erbjuder fler miljömässiga fördelar än bensin och diesel eftersom det är mer gynnsamt att minska utsläppen genom att etablera stora, centraliserade kraftstationer hellre än att behöva rensa upp miljontals interna förbränningsmotorer. Vattenfall har som mål att sänka sina koldioxidutsläpp med 50 % i sina europeiska anläggningar för fossila bränslen fram till 2030.

Lars G. Josefsson, Ordförande och VD för Vattenfall (till vänster) ochStephen Odell, ordförande ochVD för Volvo Personvagnar AB.

Lars G. Josefsson, Ordförande och VD för Vattenfall (till vänster) ochStephen Odell, ordförande ochVD för Volvo Personvagnar AB.

Nyköpspriset för den här nya el-hybridbilen kommer att bli något högre än för traditionella bilar på grund av kostnaden för litiumbatterierna men Volvo och Vattenfall hävdar att de miljömässiga fördelarna och den extremt låga förbrukningskostnaden kommer att kompensera det högre priset.

Volvo kommer att utveckla de nya bilarna utifrån befintliga bilmodeller, och för första gången ta med sig Volvos grundmurade rykte för säkerhet och trygghet till den snabbt växande hybridbilmarknaden.

“Vi tror att det här är precis den rätta vägen man måste gå i framtiden,” säger Paul Gustavsson, viceordförande för affärsutveckling på Volvo Personvagnar. “Det här är vad folk vill ha i framtiden, inget utsläpp och mycket låg bränslekonsumtion—säkra och praktiska moderna bilar som går bra och är lätthanterliga.”

Artikel publicerad i augusti 2009