Miljönytta är framtagen av

Svenskt Näringsliv
114 82 Stockholm
www.svensktnaringsliv.se


Jenny Svärd
Miljöpolicyansvarig


Maria Sunér Fleming
Ansvarig för energi och klimatfrågor

Miljönytta administreras av

Tobias Wahlqvist
070-4804984
tobias@miljonytta.se